torsdag 27. juni 2019

Vandre i Guds lysGuds ord omtaler Jesus som verdens lys. Samtidig forkynner Ordet at Guds barn skal vandre i lyset.

Bibelen sier i 1 Joh 1,6-9: «Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.»

Å bli en kristen får konsekvenser for livet. Den som er frelst får et helt nytt forhold til synden. Han kan ikke fortsette å synde som før. Når en kristen synder, kan han ikke forsvare det han har gjort eller tenkt, men han bekjenner synden i åpenhet for Jesus. Det motsatte av å leve i lyset, kaller Bibelen for å leve i mørke. I kapittel to i første Johannes brev konkretiseres hva dette betyr.

«Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.» 1Joh 2:9. Dersom du bekjenner deg som kristen, men hater din bror, det vil si din nabo, arbeidskamerat, medkristne på bedehuset osv., da er du ikke frelst. En kristen kan ikke leve i synda, forsvare den. Nei, den som hører Jesus til, er livredd for å synde. Og når han synder, har han bare en plass å gå, og det er til Jesus og bekjenne. Synden trives kun i mørke.

I vår tid hevdes det at kristne ser ulikt på tolkningen av Guds bud. Å hevde at kun et syn er rett, er fanatisme. Slike røster skal vi ikke høre på. Når Guds ord sier at å slå i hjel er synd, kan vi ikke tolke det til at det ikke er farlig å slå i hjel de ufødte barna. Når Guds ord sier å leve sammen utenom ekteskapet er synd, kan vi ikke si at det er greit å leve sammen seksuelt før en er gift, eller med en av samme kjønn.

Den frelste synder trives i lyset, der Jesus er og lyser. Han blir aldri trett av å høre på ny og på ny at «Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud.» (2 Kor 5,21) Tenk det er nåde og tilgivelse nok for den som kjenner på menneskefrykt, for den som kjenner på vonde tanker mot sin neste, for den som «snubler gang på gang». Jesus forlater all misgjerning og gjør ikke med oss etter våre synder, for han tok selv straffen i mitt sted.

Å leve i lyset vil si å leve i Guds ord og i avhengighet av Jesu frelse og nåde. Å vandre i mørke vil si å leve i vantro mot Jesus og Guds ord. Bibelens oppmuntring til Guds folk finner vi bl.a. i Kol 2:6: «Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham» og i Gal 5:25: «Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» Sal 86:11: «Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!»


1 kommentar:

Edvin sa...


Tusen takk for dette nettstedet. Det er en nydelig lesning og hjelper i disse tider.