onsdag 8. august 2018

Når presten fornekter Guds ordSokneprest i Farsund og Lista, Runar Foss Sjåstad, har i avisen Agder hatt et par debattinnlegg der han avviser sentrale deler av Bibelens lære. Jeg spør meg selv; hvorfor er han prest?

Sjåstad rykket tidligere i sommer ut med et oppgjør mot læren om livets to utganger, himmel og fortapelse. Tobias Salmelid og Steinar Handeland hadde innlegg der de talte mot det Sjåstad lærer. I dagens Agder, 8. august 2018, har så Sjåstad et tilsvar og en bekjennelse.

Sjåstad skriver blant annet:

-Sentrum er Guds kjærlighet til oss mennesker gjennom Jesus Kristus. Det som ikke samstemmer i Bibelen med Guds ubetinget kjærlighet har liten eller ingen gyldighet med våre liv i dag.

-Læren om verbalinspirasjonen (Hvert ord i Bibelen er guddommelig inspirert, og at den derfor er ufeilbarlig i alle ting.) er i åpenlyts strid med Den hellige skrift selv.

-Han siterer Tom Egeland: «Det hersker ingen tvil om at det er mange tvilsomme sider ved Bibelen.» «I spørsmålet om homofili, derimot, skyver de fundamentalistiske kreftene Bibelens anakronistiske og hatske holdning til homofile foran seg. Bibelen rommer mye grums.» Så legger Sjåstad til: Jeg vil ikke bruke samme formuleringer som Egeland, fordi jeg vet at det er mange oppriktige mennesker innenfor de miljøene som ytrer et fundamentalistisk bibelsyn. Om han ikke vil bruke samme ord som Egeland, gir han åpenbart sin tilslutning til innholdet i det Egeland sier.

-Den barbariske helveteslæren, den tåler heller ikke dagens lys i et moralsk/etisk perspektiv

-Jeg tror for øvrig på mange utganger etter dette livet- mange havner i himmelen, og noen havner i habiliterende soning, men jeg tror at det til slutt vil bli en evig gjenopprettelse av alt og alle… .Den muligheten til forsoning og kjærlighet vil aldri ta slutt før alle er omsluttet av Guds evige kjærlighet i vår Herre Jesus Kristus.Når jeg leser en prest skrive slikt som dette, må jeg virkelig spørre. Hvorfor er han prest, når han ikke tror på det Guds ord forkynner? Hvorfor trenger vi en frelser, hvis alle blir frelst til slutt uansett? Hvordan kan han med frimodighet forkynne Guds ord, når han selv avgjør hva i Bibelen som er sant og hva som «ikke tåler dagens lys»?

Guds ord er ikke til å misforstå. Fordi alle mennesker er syndere, og har gjort opprør mot Den hellige Gud, trenger vi en forsoner. Guds egen Sønn, Jesus Kristus, kom til jord og gav sitt liv til soning for all verdens synd. Han levde også et fullkomment liv i vårt sted. Denne frelse er for alle, men kun den som tar imot frelsen ved omvendelse og tro, får del i frelsen og en evig himmel. Den som forkaster Jesu frelsesverk, er fortapt.

Jeg kunne sitert mange bibelvers om dette, men tar med kun «Den lille bibel»: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3:16

Det er opp til Sjåstad å tro Bibelens tale eller å forkaste den. Men jeg mener det er misbruk av talerstolen å forkynne et annet evangelium enn det han ved sin ordinasjon er satt til å forkynne.


1 kommentar:

salmelid-blogg sa...

Som eg skulle ha sagt det sjøl, Ove. Akk ja, det er jo så godt å bli klødd i øyra, veit du, og sove etterpå.