søndag 3. desember 2017

Se, brudgommen kommer


Vi er inne i adventstiden. Vi venter på julen og budskapet om han som ble født i Betlehem. Samtidig venter vi på at Jesus skal komme igjen. Han kommer snart!

I Matteusevangeliet kapittel 24-25 taler Jesus til disiplene sine om de siste tider og når han skal komme igjen, for å hente sine til seg. Han sier oss på forhånd hvordan det skal bli i de siste tider og ved hans gjenkomst. Dette er talt for 2000 år siden. Det må bety at er det lik før det skjer. Vi ser at mye av det Jesus forkynner allerede er oppfylt. Vi vet han komme veldig snart, men ikke dag og time.

Mye blir sagt i Guds ord om ting som skal skje i naturen, folkene og med Israel før Han kommer. I lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene, blir vi først og fremst minnet om forholdet innen kristen-flokkene. Alt tilsier at de siste tider blir vanskelig tider for Guds folk. Og vi merker det tydelig her og nå. Vi ser et alvorlig frafall i folket vårt og i Den Norske Kirke, men også langt inn på våre bedehus.

Mange skal falle fra, sier Jesus i Mat 24,10. Jeg kjenner folk som var aktivt med i kristent arbeid. De sang og vitnet om Jesus. Nå ser vi dem ikke lenger. Det er sjelden dette skjer i et nu, oftest kommer en litt etter litt på avstand fra Jesus, Guds ord og Guds forsamling.

Mange falske profeter skal stå fram, fortsetter Jesus i vers 11. Det vi ser i skremmende grad i dag! I den kristne presse er det debatt om alle blir frelst til slutt, om den som ikke tror på Jesus blir utslette og ikke går fortapt, eller om det er en fortapelse som venter den som ikke tror på Jesus. Guds ord blir satt til side for egne tanker og filosofier.

Andre forkynner store tegn og under. De samler massevis med folk, men går du etter hva som forkynnes, er det et annet evangelium. Atter andre er mer opptatt av drømmer og syner, enn av hva som står skrevet i Guds åpenbaring, Bibelen.


Jeg er også skremt av hvordan vranglæren får innpass i bedehusets rekker. Det er nok å nevne Guds ords tale mot kvinnelige prester og eldste. Guds ord sier at «Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller være mannens Herre.»  Inntil for 60 år siden var det så godt som ingen prester eller bedehusfolk som åpnet for kvinnelige prester. Nå møter mange av bedehusfolket opp i gudstjenesten selv om det er en kvinne som er prest. Og forstår du Guds ord slik at det er forskjell på menns og kvinners tjeneste, tier du stille. Belastningen blir for stor å tale som Ordet. Det krasjer fullstendig med verdens likestillingsideal.

Bibelen sier: «Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. (2Joh 10-11) Er du nøye med hvem du går og hører på?

Da når alt dette skjer, sier Jesus, da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som gikk brudgommen Jesus i møte. Den siste dagen viste hvem som var klar, og hvem som ikke hadde sin sak i orden med Gud. Hvordan er det med deg?

Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Joh 3:36


Ingen kommentarer: