lørdag 4. oktober 2014

Rådsmøtet 2014


Fra rådsmøtet 2011 (foto nlm.no)
10.-12. oktober er det tid for NLMs Rådsmøte. Forkynnelsen, bibelsyn og trossamfunn er hovedsaker denne gang.

Rådsmøtet består av 53 valgte medlemmer fra regionene, valgt på regionårsmøtene i 2013 og hovedstyrets medlemmer og varamenn (11 stk.). I tillegg møter 22 uten stemmerett. Det er hovedstyrets administrasjon, protokollkomiteen og en representant for hvert misjonsland. Årets rådsmøte blir holdt på Fjellhaug. Programmet er presentert i Utsyn 29.08.2014. Rådsmøtet samles hvert tredje år.

Forkynnelsen
Rødsmøtets første hovedsak er «Forkynnelsen i fokus». Jeg er glad for at det denne gang blir satt fokus på det som er selve livsnerven i arbeidet på bedehuset. Gud fant det for god å frelse den som tror, ved forkynnelsens dårskap. Troen kommer av forkynnelsen som vi hører og forkynnelsen kommer ved Kristi ord, sier Skriften. NLM har vært og ønsker fortsatt å være en forkynnerorganisasjon.

Bibelsyn
Første del av lørdagen er satt av til å drøfte bibelsyn. Dette er også et avgjørende viktig spørsmål for oss. De siste måneder har vi i pressen, med fornyet kraft, fått demonstrert hvor sterkt liberal og bibelkritisk teologi har fått innpass på Menighetsfakultet. Bibeltro kristendom har dessverre trange kår i landet vårt. Jeg håper imidlertid at vi på rådsmøtet får sette fokus mere på oss selv, enn på andre. Hvordan står det til i vår egen organisasjon? Spørsmålet om tjenestedeling avslører at det også hos oss er grunn til å spørre om vi tar de rette konsekvenser av Guds klare tale.

Trossamfunnssaken
Siste hovedtema på årets rådsmøte er spørsmålet om opprettelsen av et trossamfunn i NLM. Denne saken ble utsatt på generalforsamlingen i 2009. Nå legger HS fram et forslag til opprettelse av et kirkesamfunn. Dette vil kun være et register for NLMere som ikke er medlem i Den norske kirke, og som ønsker å stå tilsluttet et kirkesamfunn. I Dagen 4.10 gir hovedstyrets formann en begrunnelse for HS sitt forslag, og også hvorfor han selv nå støtter dette forslaget. Ved forrige korsvei ønsket han en utsettelse av saken.

Jeg deler i all hovedsak Jøssangs vurderinger. Jeg stemte også for utsettelse i 2009, men vil nå støtte opprettelsen av et såkalt «exel-kirkesamfunn». I motsetning til Jøssang er jeg utmeldt av Den norske kirke, men kommer ikke til å melde meg inn i et eventuelt NLM-kirkesamfunn. Jeg ser ikke noen grunn til å stå tilsluttet noe slikt. Guds menighet er en åndelig størrelse, ikke et ytre apparat.

Be for rådsmøtet
Jeg vil oppfordre til forbønn for rådsmøtet på Fjellhaug 10.-12. oktober.


Ingen kommentarer: