lørdag 8. mars 2014

I dag


 
I dag går tusenvis i tog for å kjempe for retten til å ta liv.

I dag går tusenvis i tog i støtte for kvinners rett til å drepe 15 000 barn hvert år.

I dag går tusenvis i tog og tramper på andres samvittighet.

I dag åpner KrFs talsmann for å anerkjenne kvinnens urett.

I dag er det tid for å gråte.

I dag sier Gud: Du skal ikke slå i hjel.

I dag om dere hører Guds røst, så forherd ikke deres hjerter.

I dag og i går er Jesus den samme.

I dag innbyr Han til omvendelse og syndenes forlatelse.

 

-------

 

Olaug Vervik Bollestad:

Hei Ove! Jeg har ikke endret syn. Jeg og KrF mener at retten til liv også gjelder før uke 12. Så har jeg sagt til VL at slik loven er i dag så er det kvinnen som har det siste ordet. KrF er alene om å ville lovfeste retten til liv, og aborttallene er skremmende 15000 pr år og 600000 på de årene vi har hatt loven. Da er mitt mål å få ned disse tallene, fordi det er ikke politisk flertall for noe annet. Vi må legge til rette slik at kvinner velger å bære frem sine barn.


(Fra Facebook 8. mars 2014)

Ingen kommentarer: