onsdag 12. mars 2014

Himmelsk mat eller....?


 
Ikke noe mat er mer himmelsk enn evangeliet. Det er en mat som kan frelse, lege og bevare. Denne maten finnes i overflod, men det er så få som bryr seg om den.

Jeg er livets brød
Jesus sammenlignet seg med mannaen i ørkenen. Manna var den maten som Gud gav Israelsfolket de 40 årene de vandret i ørkenen fra Egypt til Israel. Det som gir et menneske evig liv, og holder en kristen i live på veien mot himmelen, er ordet om korset.

Dette er virkelig himmelsk mat. Tenk en som er evig fortapt på grunn av synda, får en fullkommen frelse helt gratis. Gud selv sendte sin Sønn til jord for å ta straffen og domen for dine synder. Han gav sitt liv på korset. Han ble rammet av Guds vrede over di synd, og du får gå fri. Gjennom hele sitt liv levde han fullkomment i tanker, ord og gjerninger. Dette liv gir han deg, slik at du står rettferdig for Gud, som om du aldri har syndet.

Hvordan serveres maten?
Hvor og hvordan serveres så denne himmelmaten? Det gir giveren selv svar på i sitt ufeilbarlige ord, Bibelen. Der står det hvordan Gud fant det for godt å ordne med serveringen:

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; …For ettersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 1 Kor1,18 og 21

Så kommer da troen av forkynnelsen en hører, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Rom10,17

Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Apg11,14

Skal et menneske bli frelst, må det høre evangeliet forkynt. Så bruker Den hellige ånd det forkynte Ord til å frelse den som tror. Hvordan skal et kristent menneske bli bevart? På samme måte som det ble frelst, ved å høre evangeliet forkynt. Slik fant Gud det for godt å ordne med serveringen.

Mat-tyv
Ikke alle er glade for at denne himmelske mat blir servert. Djevelen gjør alt han kan for å få deg bort fra matbordet. For din gamle natur er den himmelske mat som gift. Derfor drar «gamleadam» og djevelen godt i lag.

Israelsfolket ble «inderlig lei denne usle maten» som Gud gav dem. Slik narres mange også i dag. Djevelen setter inn sitt angrep der maten serveres. Derfor er forkynnelsen av evangeliet en dårskap og et anstøt sier Guds ord.

Får ikke djevelen og din gamle natur deg bort fra forkynnelsen, prøver han å få forfalsket og uttynnet forkynnelsen slik at den mister sin kraft. Og mislykkes han også med det, prøver han å fortrenge forkynnelsens plass når Guds folk samles.

Annonseres det med helbredelsesmøtet, blir nok bedehuset fullt. Arrangeres det konsert, skjer det samme. Når ordet om korset forkynnes, samles kun en håndfull. Den maten er mange «så inderlig lei».

Hald du meg vakande her
Guds ord sier at det er en kamp å være en kristen. Ikke fordi det ikke er nok mat. Nei det er nåde i rikt mål, ja, nåde over nåde. Heller ikke fordi maten er «tungt fordøyelig». Evangeliet er så enkelt at «ikke dåren skal fare vill». «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Sønnen har ikke livet.»

Men vår gamle natur hater denne maten. Den vil alltid det motsatte av det Gud vil. Den vil stadig finne på noe nytt for å få deg bort fra forkynnelsen av evangeliet. Og han har noen mektige kampfeller i verden og djevelen.

Profeten fikk beskjed fra Gud om å stå opp å spise, for ellers ville veien bli for lang for ham. Får djevelen føre oss bort fra Ordet, kan han siden føre oss hvor han vil, skal en ha sagt. I de siste tider før Jesus kommer igjen, skal mange føres vill på mange ulike vis. Og mange skal falle i åndelig søvn. Derfor trenger vi å be: «Hald du meg vakande her.»

Forkynn ordet
Paulus formante sin unge medarbeider Timoteus:

Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! 2 Tim 4,1-5

Her er et stykke himmelsk mat:

Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. 2 Kor 5,21

Takk for maten!

Ingen kommentarer: