lørdag 19. oktober 2013

Graven er tom!


 
Det er påskedag. Tre lange, tunge dager snudd til jubel og glede. Graven er tom, Jesus lever!

Langfredag kveld hadde Josef fra Arimatea og Nikodemus tatt Jesu legeme ned fra korset og lagt det i grava. Jesu venner var i stor sorg og redsel. Han som de trodde på og hadde satt sin lit til var død. Kanskje var de selv de neste som ville bli tatt. Påskeaften går og ingenting skjer.

Så kommer søndagen. Maria Magdalena og noen andre kvinner går ut til grava. De hadde sett hvor Jesus var gravlagt og nå ville de ut for å se om grava. De hadde med seg noen urter som de sikkert ville stelle den døde med.

Men så skjer det utrolige. Steinen er veltet fra grav-åpningen. Soldatene som var satt til å vokte grava var borte. Det romerske seglet var brutt. Jesu likklær lå fint sammenlagt i grava. Her kan ikke være snakk om noe lik-tyveri. Jesus er virkelig stått opp.

Jesu fiender prøvde å sette ut rykter om at noen hadde stjålet liket. Soldatene som hadde stått vakt fikk mye penger av ypperstepresten og hans folk for å sette ut disse falske ryktene.

Men de kunne ikke fornekte en sannhet. Jesus er stått opp som han selv sa flere ganger mens han gikk omkring i Israel. Men disiplene forstod det ikke da. Og oppstandelsen er godt bevitnet:

For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. 1 Kor 15,3-8

Jo, Jesus er oppstanden. Legemet som ble lagt i grav langfredag har stått opp. Det samme legemet er blitt forvandlet til hans herlighetslegeme. Derfor er påskedag de kristnes jubeldag. Jesus er oppstått fra de døde. Det er som å våkne av mareritt. Mesteren som var død, han lever!

Besøk i Gordons Golgata

Ingen kommentarer: