mandag 1. april 2013

Jack Eftland - min amerikanske gammelonkel


Gammelonkel Jack Eftland
 
Mormor Inga Fjelde, står ved komfyren og lager middag til familien på sju. Men tankene hennes er ikke ved grytene denne dagen. Det er en dag på høsten 1938 eller i 1939.

Minstedattera Eli på 6-7 år står på den plassen hun liker seg best, ved mors skjørtekant. Hun ser opp på mora og ser at tårene triller ned over ansiktet. Mor forklarer hvorfor dette er en tung og vanskelig dag for henne.

I 1875 er det folketelling i Norge. På lensmannsgarden i Bjerkreim er Gunnhild og Tønnes Bjerkreim gårdfolk. Tønnes er i tillegg til bonde, også lensmann og gjestgiver. Det er flere tjenere på garden under folketellingen. Karen er datter til Gunnhilds bror på hennes heimegard Vinge(Vinje) i Sokndal. Nå tjener hun på garden til onkel og tante. En annen tjener er Gunnhild og Tønnes sitt barnebarn Martin. Han er sønn av lensmannens eldste barn Tollef, utenom ekteskapet.

31. oktober 1882 er det bryllup i Sokndal kirke. Karen og Martin har funnet hverandre og lover troskap til døden skiller dem ad. Etter at bryllupet er vel i havn, flytter de nygifte til en gard på Efteland i Helleland, som Martins onkel Nils Gitlesen har solgt til dem. Martins far Tollef er kausjonist. Tollef har nå overtatt garden i Bjerkreim etter sin far Tønnes.

Ti måneder etter bryllupet, blir første barnet, Guri, født på Efteland. To år senere kommer nummer to, Jakob Lorents. Han dør imidlertid allerede året etter, kun 13 måneder gammel. Deretter kommer det tre nye barn, Ingeborg i 1887, Jakob Lorenz i 1889 og Inga i 1892.

Familien opplever en tragedie våren 1898. Da får mor Karen lungebetennelse og dør kun 48 år gammel. Kort tid etter flytter Martin og barna fra Efteland og tilbake til Bjerkreim. Han er jernbanearbeider og bosatt i Bjerkreim sentrum under folketellingen i 1900. Etter det er familien tilbake på Efteland i 1901, men garden går konkurs i 1905. Mye tyder på at familien da flytter til Vinningland. I 1908 dør Martin 55 år gammel.

Barna blir spredt. Ved folketellingen i 1910 er Guri tjenestepike på Gjedrem i Bjerkreim. Ingeborg arbeider på Kverneland fabrikker på Frøyland, mens Inga er i tjeneste på garden Ramsland i Helleland. Jakob Lorenz emigrerte til Amerika i 1909, året etter at faren døde. Da var han 20 år gammel.

Jakob er registrert i en folketelling i USA i 1910. Da bor han i Martin, Walsh i North Dakota. Han bodde da hos en svenske som het Carl Freeman. Carl var 34 år og bodde sammen med mora Johanne(60) og søsteren Josie(22).

Neste gang det er livstegn fra Jakob er i 1917-1918. Da har han endret navnet sitt til Jack Eftland. Han er da innrullert i det amerikanske forsvaret i forbindelse med den første verdenskrig. Han bor da i Washakie Country, Wyoming.

Så går det 20 nye år og vi er tilbake til kjøkkenet på Tungland på Jørpeland. Mormor Inga står over grytene på kjøkkenet og gråter, mens mor mi Eli står og ser på. Det har kommet bud fra Amerika. Mormors bror Jakob Lorenz Efteland, nå kalt Jack Eftland, er død 12. september 1938 49 år gammel. Dødsårsaken er matforgiftning etter at han har spist bedervet hermetikk.

I dødsattesten står det at han døde i Montana og at det var uvisst om han var gift. Så langt vi vet, var han ugift. Hva han arbeidet med disse årene i USA er heller ikke kjent.

Dette foto fra mormor Ingas fotoalbum er fra USA.
Kanskje er broren Jack en av arbeiderne?

Ingen kommentarer: