torsdag 19. april 2012

Vranglærere er ikke velkomne

Fangekasa bibelcamping har invitert den liberale biskopen Atle Sommerfelt til å tale på et oppbyggelig møte i sommer. NLMs ledelse, både på landsplan og i regionen beklager dette sterkt.

Vranglæren brer om seg
I ei tid der læren er i oppløsning i mange kristne sammenhenger, der vekkelsene har stilnet og den åndelige søvn brer om seg, er det om mulig enda viktigere enn før å være nøye på å forkynne sannheten tro i kjærlighet.

Vi lever i de siste tider. Svermeriet fra karismatiske bevegelser brer om seg. Liberal teologi er i frammarsj. På MF lærer nå nesten halvparten at det er OK med homofilt samliv. Dette på presteinstitusjonen som nettopp ble opprettet som en motvekt mot liberal teologi.

Har de Jesus-vitnesbyrdet?
I denne forførende tid må vi være nøye med hvem vi slipper til på våre talerstoler. Bibelen taler om å prøve åndene. Vi må lytte etter Jesus-vitnesbyrdet. Vi må spørre: Har de rett lære i de vesentlige punkt? Har de kall og nådegave fra Gud?

Bibelen sier at troen kommer av forkynnelsen vi hører. I den siste tid skal folket bli matlei. Vi ser det i bygd og by. Det er få som kommer til samlingene om Guds ord.

Får de som kommer høre det gamle budskap enkelt og klart? Får de høre et budskap som avslører synden? Får de høre en innbydelse til å komme til Jesus? Får de hjelp og veiledning til å innrette livet etter Guds ord? Får de høre oppbyggelig vitnesbyrd gjennom sang?

Vi trenger å ransake oss selv og vår virksomhet. Vi trenger å rope om nåde og ydmykhet innfor den levende hellige Gud. Vi trenger å be om å få ha blikket festet på Jesus, og en virksomhet som maler Kristus for øynene på folket.

Slipp nye nådegaver til!
Så må vi også legge til. Det er viktig å slippe ungdommene til på våre bedehus. Vi må framelske vitnesbyrdet. Vi må framelske nye ledernådegaver. Vi må framelske natur og nådegaver til å synge om Jesus. Dette betyr at vi som har levd noen flere år med Jesus, noen ganger må være villige til å trø litt til siden for at andre kan slippe til. Så må vi også være villig å gå noen skritt sammen med de unge i veiledning og oppmuntring.

Ikke velkommen
Men den som lærer i strid med Guds ord eller innretter livet sitt i strid med Hans bud, de slipper vi ikke til på våre talerstoler. Kjærlighetens apostel Johannes sier: ”Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” 2 Joh 1,10-11

Atle Sommerfelt er en vranglærer. Han lærer i strid med Guds ord når det gjelder det 6. bud og flere andre lærepunkt. Han er derfor ikke velkommen som taler på våre møter. Det forventes derfor at Fangekasa trekker invitasjonen tilbake.

(Revidert utgave av tidligere artikkel på mi heimeside.)

16 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg bare lurer på en ting: Hva ville du sagt hvis Fangekasa inviterte Atle Sommerfeldt, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, for et år siden? Ville han da fått slippe til på talerstolen?

Anonym sa...

Hvad med verdslighed i missonsforeningerne. Er det ikke også en form for vranglære?

Ove Sandvik sa...

Vi invitere ikke talere etter tittel, men etter åndelig tillit. Tilliten til Sommerfelt er ikke endret siden han var general i KN. Det ville derfor også vært uaktuelt å invitert han som forknner som KS general.

Ove Sandvik sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa...

Sommerfeldt har jo selv sagt att han lover en tydelig forkynnelse om Jesus som vår Frelser.Jeg er bekymret over den uforsonlige innstilling jeg leser.
Samme holdning var det i NLM allerede når jeg vokste opp på 60-tallet.Trodde det hadde forandret seg, men desverre ser jeg samma sak idag.Det er trist at vi ser flisen i vår brors öye, og ikke bjelken i vårt eget. Det står klart i Bibelen; "Döm ikke for at du ikke selv skal bli dömt."

Anonym sa...

Er så enig med deg! Men er dog så skuffet over NLM at de ikke tør å være tydelige ledere som setter foten ned! NLM har forandret seg mye bare de siste årene, og skikker seg mer og mer lik verden. Er det virkelig riktig å stå i en slik organisasjon når de som skal være hyrder leder flokken på avveier???

Lis Jensen sa...

Nej, det er absolut ikke rigtigt at stå i en sådan organisation som NLM eller i Danmark LM. Vi må følge Jesus udenfor lejren. Hebr 13,13.

Ove Sandvik sa...

Jeg forlater ikke min åndelige heim fordi det er noe der som jeg ikke er ening i. Guds ord sier at vi ikke skal forlate vår forsamling, slik noen har for vane.
Jeg får forkynne fritt ut fra Guds ord. Foreløpig har ingen lagt bånd på min samvittighet, tvert imot.
Misjonsfolket har gitt meg et kall. De står ved det kallet enda. Mange av disse lider sammen med meg over slikt som skjer på Fangekasa. Da kan jeg ikke melde meg ut, men heller stå med dem på post.
Den Gode Hyrde sier at det er leiekarene som forlater sauene når de er i fare.

Lis Jensen sa...

Hvis du bedømmer ret, må du medgive, at megen vildfarelse og verdslighed er trængt ind i både NLM og LM. Hvordan kan det stadig være dit åndelige hjem?

Solveig sa...

Takk Ove for klar tale!
Til den som vil at ein skal gå ut av nlm.. Kva alternativ er det??
Det finnes ingen fullkommen
forsamling el. organisasjon!

Lis Jensen sa...

Vi lever i endetiden, og skal således ikke forvente at finde andet alternativ end Guds klare Ord. I Norge er der dog NLL som alternativ. Selv er vi gået ud af LM, og har nu blot en lille stuemenighed. Jesus kommer snart!

Anonym sa...

Jeg tror Lis Jensen har mye rett i det hun sier. Blir riktig bekymret når jeg hører at det er viktigere å holde fast på en organisasjon, når lederne for organisasjonen fører flokken slik de gjør! Jeg tror dessverre at det er blitt slik at NLM tjener Staten mer enn sin egen Gud. Blir også helt feil å argumentere med andre alternativer etter mitt syn. Vi er ikke avhengige av organisasjoner for å overleve som kristne - vi er avhengige av Jesus Kristus alene!

Anne-Marthe sa...

NLM har hatt en gradvis kursendring de siste årene, og samtidig har også min tillit til organisasjonen blitt mer og mer svekket...Beklager, men NLL fremstår som et mye bedre alternativ!

Anonym sa...

Enig med Ove.TakK for klar tale. Det er så mange med tydelig Kristus vidnesbyrd. Men jeg kommer ikke til å forlate NLM på grunn av dette.Gud har gitt meg et kall der...
Øyvind T

Anonym sa...

Kvifor så mykje kritikk mot NLMs leiing? Både nasjonal leiing og regionleiinga beklager dette. Eg kan ikkje skjøne kvifor dykk må koma med kritikk av det. Eg kan verkelig ikkje sje at NLM har endra teologi dei siste åra. NLM var faktisk meir liberalt tidlegare i si historie.

Anonym sa...

Jeg også Ser mye kritikk men veldig lite eksempler på hva som er så forferdelig. Og det er jo litt synd å kritisere ledelsen uten peke på hva som er feil. Det er veldig lite konstruktivt. Det er meget mulig Jesus kommer snart, håper det. Men om det skulle dryge så får vi holde på å oppmuntre hverandre og bygge hverandre opp. Jeg blir faktisk litt deprimert av å lese denne bloggen. Det er liksom bare elendighet overalt. Jeg kommer med en oppfordring. Klarer du å finne noe positivt å skrive om i dine neste 10 innlegg. Eller er det lettere og slette dette innlegget?