onsdag 28. mars 2012

Mange gode kandidater


Hovedstyrets formann Lars Gaute Jøssang

Valgnemnda for årets generalforsamling for NLM på Lillehammer har avgitt sin innstilling. Kandidatene til hovedstyret ble presentert i Utsyn 23.03.2012.

Det er denne gang fire medlemmer som skal velges. Av de fire som går ut av HS, er det kun en som stiller til gjenvalg. I tillegg er nåværende 1.varamann kandidat. De tre som ikke er på valg er Terje Eggebø, Region Sørvest, Thor Fremmegård, Region Nord og Roald Guldbransen, Region Øst.

Valgnemnda har funnet mange gode kandidater som er solid plantet i NLM. Utsyn har stilt kandidatene noen spørsmål, men disse spørsmålene og svarene fra kandidatene gir ikke stort grunnlag for å prioritere. Noen er mer klare enn andre i spørsmål om tjenestedeling, ellers er svarene nokså like naturlig nok.

Formann i HS
Det var tidligere i vinter en del støy rundt at valgnemnda først hadde valgt og ikke stette opp nåværende HS-formann til gjenvalg, men senere valgte å snu. Det må være lov for ei valgnemnd å foreslå at formannen ikke skal gjenvelges, men da bør den ha gode grunner til det. Slike grunner er det ikke med nåværende formann, tvert i mot. Jeg ser derfor ingen grunn til at ikke formannen skal gjenvelges, og er glad for at valgnemnd snudde.

Geografi
Ved valg av HS bør ikke geografi være det viktigste punktet. Men ved jevnt gode kandidater, bør vi prøve å få en viss geografisk spredning. Denne gang er det tre kandidater fra Bergen og omegn. Her er det naturlig at vi konsentrerer oss om formannen, uten forkleinelse for de andre fra området.

Region Sørvest står for omlag 1/3 av arbeidet i NLM, både i antall foreninger og økonomi. Det er derfor naturlig at denne regionen har to medlemmer i HS.

Region Midt-Norge og Nordvest og ofte byttet på å få inn kandidater. Nå har Nordvest hatt et medlem i 6 år. Det er derfor naturlig at det denne gang er trøndernes tur.

Ansatte er valgbare
I nevnte Utsyn sier valgnemnda at de ikke ønsket å spørre ansatte til valget av HS. Dette har de selvsagt full rett til, men jeg beklager likevel at de dermed ekskluderer ei stor gruppe misjonsvenner. NLMs grunnregler gir ansatte full rett til å bli valgt. Jeg har heller ikke hørt noe forslag om at dette skal endres. Det er derfor beklagelig at valgnemnda er mer restriktiv enn grunnreglene. Skulle dette prinsippet vært fulgt, ville vi gått glipp av mange gode ledere som for eksempel Tore og Josef Tungland, Vegard Svensen og Gisle Espeland.

Helt konsekvent har valgnemnda heller ikke vært. To av kandidatene er ansatt ved Norsk lærerakademi. Denne institusjonen er NLM medeier i.

Mine kandidater
Ut fra presentasjonen i Utsyn, litt googling på internett og personlig kjennskap til kandidatene, er min anbefaling å stemme på følgende: Lars Gaute Jøssang, Reidar Bøe, Arild Melberg og Malvin Torsvik.

Ingen kommentarer: