onsdag 5. oktober 2011

Frukt av vekkelsenDet er møteuke på Førre bedehus. Fredag kveld 23.9, synger Aksjonskoret. Det har medlemmer fra Tysvær og Haugesund, og er en frukt av vekkelsen i Aksdal for tre år siden.

Høsten 2008 hadde NLMs foreninger i Tysvær kommune planlagt en to ukers teltmøteserie. Teltet var plassert på Frakkagjerd, og misjonsfolket så med spenning fram mot møtene. Talere var Wencke Østebø og Nils Kåre Strøm.

Oppslutningen om møtene var stor, og flere som ikke gikk på møter til vanlig, kom innom. Men i løpet av de to ukene møtene varte, var det ingen som bekjente at de ville ta imot Jesus som sin frelser.

Når de to oppsatte ukene var over, var det vanskelig å bli rolig for å slutte av møteserien. Det ble derfor bestem å fortsette med møter i Aksdal kirke. Det viste seg å være en rett beslutning. Etter kort tid var det noen som ville bli kristne. Møtene fortsatte gjennom hele vinteren. Når de ble avsluttet i april 2009, hadde ca 20 tatt imot Jesus som sin frelser.

Asbjørg og Tor Inge Nesbjørg i Førre var aktivt med under vekkelsen. De ser med stor takknemlighet tilbake på den spesielle møtevinteren. -Det var veldig oppmuntrende at så mange ble frelst, og at de fleste fremdeles er med i venneflokkene. Møtene ble også til fornyelse for dem som var Guds barn.

Asbjørg og Tor Inge vil gjerne oppmuntre misjonsvennene i regionen til å arrangere lengre møteserier.  Guds ord trenger ofte tid til å gjøre sin virkning. At vekkelsens tid ikke er forbi, er det som skjedde på Aksdal et godt bevis på, sier de.

”Jesus så alltid på synderen først, det ble meg min redning og fred.” Aksjonskorets sang er oppbyggelig og oppmuntrende å lytte til. Koret består av noen av de nyfrelste og en del av dem som har vært med på himmelveien ei stund.  De har øvelse hver 14. dag. -Koret har vært med å spleise oss sammen, sier Tor Inge. Han gleder seg over å få være med å vitne om Jesus også på denne måten.

Ingen kommentarer: