fredag 13. november 2020

Profeten Jeremia og Den Norske Kirke

Profeten Jeremia (Ukjent kunstner)

Jeg leser for tiden i profeten Jeremias bok. Hver gang jeg lese denne boka, slår det meg hvor lik vår tid er, med Israelsfolkets situasjon på profetens tid.

Profeten Jeremia virket som profet i Israel ca. år 600 før Kristus. Han fikk en lang og tung tjeneste. Israelsfolket gjorde opprør mot Gud, og ble bortført til Babel. Jeremia måtte stadig, på Guds vegne, tale dommens budskap. Ikke minst var dommen over prester og profeter hard. Vi tar med noen få eksempler:

«For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.» Jer 2:13

«Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?» Jer 5:31

«Hva så? Dere stjeler, slår i hjel, driver hor, sverger falskt og brenner røkelse for Ba'al og følger andre guder, som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står fram for mitt åsyn i dette hus som er kalt ved mitt navn, og sier: Vi er frelst! – og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting!» Jer 7:9-10

«De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred.» Jer 8:11

«Men Herren sa til meg: Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.» Jer 14:14

Profeten Jeremia (Maleri: Rembrandt)

Situasjonen i Israel var at prester og profeter forkynte et løgnens budskap. De hevdet de var sendt av Gud, men forkynte stikk i strid med Guds ord. Det samme skjer i stor grad i vår norske folkekirke. Jeg tar med noen få eksempler:

-Presten i Kautokeino forkynte Guds bud for sine konfirmanter, og advarte bl.a. mot homofilt samliv og kjønnsskifte. Det ble for sterk kost for biskop Øygard. Biskopen fratok presten retten til å undervise konfirmanter.

-Vi må ikke lese Joh 3,16 i begravelser, det er for sterk kost for sørgende. Slik forkynner «biskop» Veiteberg i Oslo.

-Det er deilig, og av og til nødvendig, å drikke seg full, forkynte to prester i NRK. Det kom ingen reaksjon fra noen biskop.

-En prest på Vestlandet sa fra om at han ikke kan ha åndelig fellesskap med kvinnelige prester, og fikk et samlet bispekollegium imot seg.

-Flere biskoper forsvarer kvinnens rett til fosterdrap, mens prester som Børre Knudsen, Ludvig Nessa, Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo ble avsatt for sin forkynnelse og praktiske konsekvenser av bibelens lære om livets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død.

Det forkynnes løgn fra biskopene og mange prester i DNK. Heldigvis er der enda noe få prester igjen som forkynner som Guds ord og ikke som tidsånden. Men de prestene som våger å være tydelig, har trange kår. Det spørs om det ikke er tid for Guds folk å melde seg ut av DNK, for dem som enda ikke har gjort det.

Profeten Jeremia var i stor nød for sitt folk: «Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst.» Jer 8:20 Han fortsatte gjennom hele livet å kalle folket sitt til omvendelse og sann tro. «Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud». Jer 3:12-13a

Han forkynte evangeliet for sitt folk: «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.» Jer 31:3 «I de dager og på den tid, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli tilbake.» Jer 50:20

Men han opplevde samme respons gang på gang: «Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.» Jer 6:16


På samme måte som Jeremia, er vi kalt til å forkynne evangeliet for vårt folk. Vi skal forkynne syndens alvor, vi skal forkynne livets to utganger, vi skal forkynne Guds nei til homofile samliv, fosterdrap og til kvinnelige prester. Og vi skal kalle folket til omvendelse og tro. For Jesu frelsesverk er for alle som tar imot det i tro. «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3:16

Så skal vi også gjøre som Jeremia, å advare mot den åndelige gift som vranglæren er. Det som blir forkynt biskopene og mange prester, fører folk i fortapelse. La oss be om en vekkelse til omvendelse og tro i vårt folk.

 

 

 

1 kommentar:

Anonym sa...

Slike holdninger som du her viser til i DNK finnes også blant ansatte i de store misjonsorganisasjonene. Flere av lærerne på en av NLM sine største videregående skole støtter homofilt ekteskap og andre igjen treffer man på Pub. Men det er selvsagt lettere å skyte mot andre enn sin egen organisasjon.