onsdag 15. februar 2017

Ja til privat skole

Tryggheim Strand er en kristen grunnskole i min hjem-
kommune Strand, som jeg er veldig glad for er startet opp.

I lokalavisen Agder sto det en lederartikkel 10. februar, som argumenterer mot opprettelse av en privat skole som Oasen AS arbeider for å få startet. Jeg skrev i den forbindelse følgende leserinnlegg:

Glenn Tønnessen og Oasen skole AS ønsker å starte en kristen grunnskole i Flekkefjord. Det faller Agders redaktør tungt for brystet. I en leder i avisen 10.02.2017 sier avisen nei til en slik skole.

For meg var det en god nyhet å lese om disse planen. Jeg vil derfor oppmuntre Tønnessen og Oasen til å overse Agders motstand, og satse frimodig på en god grunnskole tuftet på kristent grunnsyn.
Den offentlige skole er ikke noen kristen skole, men er derimot allmennreligiøs. Det betyr ikke bare at kristendomsundervisningen er byttet ut med religionsundervisning der alle religioner presenteres som like sanne. Det preger også all annen undervisning, som for eksempel i naturfag og historie. Mange gode lærere i den offentlige skole prøver så godt de kan, å gi elevene en kristen opplæring. Men de har lovverket imot seg.

I følge menneskerettighetene, og også Guds ord, er det foreldrene som har hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Derfor er foreldre i sin fulle rett til å gi barna en annen skolegang når det offentliges tilbud strider mot foreldrenes ønsker. Den opplæring og oppdragelse barna får som små, er med å prege dem for livet. Som kristne ønsker vi at barna skal få en kristen oppdragelse, ikke humanetisk eller allmennreligiøs.
Det er derfor naturlig at kristne grunnskoler nå dukker opp flere steder i landet. Det er godt at foreldrene tar på alvor den rett de selvsagt har overfor sine barn. Det er barna som må være i sentrum, ikke den ytre organiseringen av skolen.

Opprettelsen av kristne skoler virker skjerpende på den offentlige skole. I tillegg viser også erfaringen at mange ikke kristne foreldre ønsker barna sine inn på kristne skoler. Resultatet blir derfor ikke splittelse, men et bedre tilbud for de ulike foreldres ønsker.


(På trykk i Agder 15.02.2017)

Ingen kommentarer: