lørdag 5. november 2016

Livets to utganger


Det pågår for tiden en debatt i den kristne dagspressen om livet har to utganger eller om alle blir frelst til slutt. Går vi til den rette kilde, Guds ord, er svaret ikke til å ta feil av.

I den forbindelse gjengir jeg her et utdrag av en tale jeg har holdt ut fra Jesu lignelse om dommen i Matteus evangelium kapittel 25,31-41.

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt…..
Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans…..
Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.» Matt 25:31-34, 41 og 46

Teksten er avslutningen på Jesu avskjedstale, talen om de siste ting. I denne talen tar Jesus fram hva som skal skje før han kommer igjen. Det skal være mye vrang lære, forfølgelse av Guds folk, krig, hunger og jordskjelv. Mange skal bekjenne kristennavnet, men mangle «olje på lampen». Det vil si at de har navn av å være kristne, men er ikke født på ny.To utganger
Jesus avslutter denne talen med forkynnelsen av den endelige dommen. Når livet på jorda er slutt, skal Jesus stå fram og dømme levende og døde. Vi mennesker er evighetsvandrere. Livet er ikke slutt når vi legges i grav. Det er et liv også etter døden.
    
Teksten sier at på den dagen skal menneskene deles i to flokker. Det er ikke slik at vi skal stå i ei lang rekke og dømmes en for en etter lange forhandlinger med dyktige advokater. Nei, det skjer i ett nu. Når Jesus kommer igjen skilles menneskene i to flokker. Som sauene og geitene samles hver for seg, skal de frelste og de fortapte samles hver for seg.

Fortapelsen
Hva blir så framtiden for de to flokkene? I vers 41 forklarer Jesus hva som skjer med de som ikke er frelst: «Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans» Det er et veldig alvorlig budskap. Gud hadde planlagt en himmel for alle mennesker, men når satan fikk overtale menneskene til synd, fikk vi djevelen til far. Den som ikke tar i mot frelsen gjennom Jesus og hans soning for våre synder, må følge med djevelen og hans engler til den evige pine.

Det er ufattelig å lese. Gud legger inn over oss et veldig alvor i denne teksten. Ingen av oss vet om vi får noen flere dager eller om vi enda får mange år. En ting er sikkert - vi skal alle en gang inn i evigheten og da er der bare to utganger.Himmelen
Hva så med sauene, Guds folk? Om dem leste vi i vers 34: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» For Guds folk er det en evig himmel i vente. Jesus har gjort i stand en evig salighet for sine. Guds himmel var tenkt for alle mennesker, men ved syndefallet vendte menneskene seg bort fra Jesus og hans himmel.

Derfor sendte Gud selv menneskenes redning: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:16) På grunn av dette Jesu frelsesverk skal Guds folk, de troende, få arve Guds rike, himmelen.

Hvordan blir det så i himmelen? Jeg kan ikke forklare det med egne ord. Guds ord skildrer det på denne måten i Johannes åpenbaring kapittel 7: «Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kappene – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Tenk for en framtid for Guds folk. Det skulle glede og styrke oss i livet her på jord. Ei kort tid så er vi framme «hva gjør det da om solen har oss brent». Når ei frelst sjel fått heimlov, blir det sorg og savn for dem som er igjen. Den derimot som dør i Herren, han får del i det beste, Og vi som er tilbake og er født på ny, har det beste igjen. Uansett hvor godt jeg har hatt det på jord – det er ingenting som kan måle seg mot det jeg har i vente. Trøst hverandre med disse ord, sier Jesus.Salighetens grunn
Hva er det så Guds ord sier skal være «salighetens grunn»? Hvordan kan et menneske nå dette herlige målet, himmelen? Da må vi gå til Bibelordet: «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.» (1Joh 5:12)

Jesus er veien, sannheten og livet. «Kristus død for mine synder. Oppreist i fra dødens blund. Levende for meg i himlen. Det er salighetens grunn» (Trygve Bjerkreim) Jesus har ordnet alt som skal til for å nå himmelen. Han har sonet synda di og levd ett fullkomment liv i ditt sted. Hvis du bare tar imot dette i tro, er du frelst og skal ikke bli dømt på dommens dag, men få høre fra Jesu munn: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt».

Hvilken flokk tilhører du?
Hvilken flokk hører du til? Er du på vei mot himmelen, eller har du enda ikke fått orden på din frelses sak? Jesus innbyr deg som ikke er frelst: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» (Jes 1:18)


(Utdrag av tale holdt på Flekkefjord bedehus 15. november 2014)


Ingen kommentarer: