fredag 23. september 2016

Bispevisitas – ikke møt opp


Hva gjør vi når en vranglærer kommer på besøk i menigheten. Mitt klare råd er at en da ikke møter opp.

I kommende uke har biskop Erling Pettersen meldt sin ankomst til Lund. Han skal ha bispevisitas i kommunen. Pettersen har i lang tid markert seg offentlig som en vranglærer. Det er særlig hans lære om homofil praksis som er fokusert. I strid med Guds ord, godtar han at to av samme kjønn lever sammen seksuelt. Dette er brudd på det 6. bud (2 Mos 20,14, Rom 1,27 og 1 Kor 6,9 m.m.). En slik lære fører folk i fortapelsen. Vrang lære er ikke gale meninger, men åndelig gift.

Ut fra Guds ord vil jeg derfor advare mot å sitte under Pettersens talerstol. Min klare anbefaling er å ikke møte opp på samlinger under biskopens visitas. Guds ord sier bl.a.: "Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende."(Rom 16,17-18). "Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!" (2 Joh 10)Det er sårt og vondt når det blir strid om den rette lære. Men som kjærlighetens apostel Johannes, må også vi i omsorg for sjelenes frelse ta nødvendig oppgjør med vrang lære. Jesus advarte mot de falske profeter (Mat 7,15) og sa at det i de siste tider skal være et tegn i tiden at mange falske profeter skal stå fram og forføre mange. Samtidig sa han at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. (Mat 24,11 og 35). "Falsk forkynnelse fører altså mennesker vill. Den som tar imot klare vranglærere og samarbeider med dem, blir medskyldig i at mennesker blir ført bort fra sannheten." (Carl Fr. Wisløff) Derfor bør alle holde seg borte fra den kommende visitas, i omsorg for menneskers frelse.


Paulus var i stor nød for menigheten i Korint. "Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne." (2 Kor 11,3-4) Hva er så det sanne evangelium? "For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."(Rom 6,23)


(Veiledningsartikkel på Flekkefjord Felleslags blogg - flekkefjordfelleslag.blogspot.no)


Ingen kommentarer: