onsdag 1. juni 2016

Rosenius - Rettferdiggjort av troDet er i år 200 år siden forkynneren Carl Olof Rosenius ble født. I denne sjette artikkelen med  glimt fra hans forkynnelse og hans liv, tar jeg med en andakt fra «Den lille husandaktsboken».

Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.
For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. (Rom 5,1 og 6)

Her er den dype og evige grunnvoll for de kristnes fred. Og her er det gjort klart hva som er i veien med den som ikke har fred. Apostelen sier ikke: «Da vi nå er slik som vi bør være, fromme og gode, har vi fred.» Nei, han sier: «Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen,» og «Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige, og «vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender» - derfor har vi fred med Gud.

Vår fred og trøst grunner seg ikke på at vi ikke har gjort noe ondt, eller at vi er rettferdige i oss selv så ingen synd anfekter oss. Nei, vi er tvert imot så store syndere at vi hadde fortjent døden, og å skjelve for den evige vrede.

Men etter at vi i denne nød forgjeves søkte hjelp og trøst på alle andre veier, er det smått om senn blitt åpenbart for oss at Kristus led døden for oss syndere. Det er blitt vår eneste, men store, tilstrekkelige og evige trøst, at vi blir forlikte med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender.

Om synden raser i oss, og samvittigheten forskrekker oss, så vet vi likevel at «så meget mer skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.»

Dette har vi nok både visst og bekjent lenge. Men det var alltid kraftløst og gav ikke liv og fred. Til slutt behaget det den barmhjertige Gud, ved Den Hellige Ånd, å gi oss troens dyre gave, den levende virkelige tro. Den gav liv og fred, fortrolig vennskap med Gud, visshet om hans nåde og ro i samvittigheten.

Det er dette apostelen sier på denne måten: «Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.»


Fra: Den lille husandaktsboken, Lunde 1973
Ingen kommentarer: