fredag 14. februar 2014

Hedenskap i Kina og i Norge


 
En kvinnelig misjonær er i samtale med ei kinesisk mor i stor nød. Er det tilgivelse for ei som har drept fem av sine barn? Jesu, hans sønns blod renser oss fra all synd, er svaret hun får.

Det er misjonær Asbjørn Aavik som forteller dette glimtet fra Kina på 1930-tallet. Han forteller det i boka «De venter», kanskje Norges mest leste misjonsbok.

Det var vekkelse i Kina. Mange kom i nød for sine synder og ble frelst. En av dem som virkelig kom i nød for si synd, var denne mor. Hun var så ulykkelig og utrøstelig. Så får hun en samtale med en kvinnelig misjonær. Aavik forteller:

«Misjonæren sier til kvinnen: Det må være noe som binder. Si det alt til Gud. Han løser.

–Jeg har drept fem barn.
–Andre har drept like mange og fått tilgivelse.
–Ja, men det var det ene.
–Hva med det ene?
–Det fikk leve en tid. Vi ville det skulle leve, men så ble det uår og lite mat, og så…
-Så drepte du det og?
–Ja.
-Er det dette som er så svært for deg?
–Å, jeg skulle ikke ha gjort det…»

Så fikk misjonæren forkynne evangeliet for denne kvinna, og hun ble frelst. Aavik fortsetter med å fortelle om geita hans som hadde to killinger. Plutselig kommer ei ørn seilende. Da er ikke geitemor sein om å samle killingene under seg. Han skriver videre: «Ei geit i China verner og berger ungene sine. En mor dreper barnet sitt. Å være hedning er å være fallen.»

Jeg har lest denne misjonsbok mange ganger og blir rystet hver gang. Hedenskapet er mørkt. På nyheter i disse dager fortelles om norske mødre som er gravid med tvillinger eller trillinger. De orker ikke å ta seg av så mange. Penger har de nok av. Så får de ikke utført inngrepet i Norge, reiser de til Spania for å ta livet av 1-2 av barna slik at det bare blir en igjen. I Kina på 30-tallet var det ikke mulig å ta abort. Da måtte de ta livet av de nyfødte. Men hedenskapet er det samme i Norge som i Kina.

Kanskje vi trenger ei ny bok om hedenskapet. Ikke det langt borte, men i vårt kjære Norge. Men evangeliet må få lyde like klart her som i Kina. For den som omvender seg og kommer til Jesus med si synd, gjelder løftet fra 1 Joh 1,7: «Jesu, hans sønns blod renser oss fra all synd.»


(Leserinnlegg i avisen Dagen 14.02.2014)

Ingen kommentarer: