fredag 15. mars 2013

Tante Johanna sitt vitnesbyrd

Tante Johanna 56 år.

Fars eldste søster het Johanna, etter si farmor. Hun var en levende og varm kristen med et sentralt vitnesbyrd om Jesus. Hun var også min fadder.

Tante Johanna var eldst av sju søsken. Da hun var ni år gammel døde far hennes av lungebetennelse. Hun bodde heime og tok et hovedansvar for familien sammen med mora så lenge mora levde og søsknene bodde heime. Tante Johanna var ugift. Hun var mye plaget med sykdom og døde av kreft 62 år gammel. Når min far snakket om søstera Johanna, ble han nesten rørt. Hun var i følge far enestående snill. Det er også slik jeg husker henne.

Tante Johanna etterlot seg ei tykk bok der hun har skrevet mange korte andaktstykker. Det sist hun skrev var følgende andakt med utgangspunkt et bibelvers fra Johannes åpenbaring:

”Og eg høyrde ei røyst frå himmelen segja. Skriv. Salige er dei døde som døyr i Herren heretter! Ja, segjer Ånda, dei skal kvila frå sitt arbeid, for gjerningane fylgjer med dei.” Åp 14,13

Dette er dei troandes tilstand etter døden. Tenk dei skal kvila frå sitt arbeid. Kvilen i Guds paradis vert utan tvil den at frykta er burte. Då treng ein ikkje lenger frykta for mulighetå av å synda mot han som du elskar.
Herren sa til den botferdige røvar. I dag skal du vera med meg i Paradis, kan vi slutta at alle troande som døyr i Herren kjem til Paradis. Me kan trykt på ordets grunn segja at Kristus er i Paradis, for han sa sjølv til røvaren at han skulde vera med han. Me merker oss apostelens ord. Eg har lyst til å fara her frå og vera med Kristus. Gå inn til din Herres gleda, segjer Herren til dei trufaste.

Den fullkomne salighet vert fyrst når legemet er foreint med åndå. Men lika frå dødsøyeblikket er den truande burte frå legemet, heima hos Herren, som apostelen uttrykke det.

Og heima hos Herren er godt å vera. Men det vil vera nokre som er utanfor. ”Men dei redde og vantro og vederstyggelege og manndraparane og horkarar og trollmenn og avgudsdyrkarane, og alle lygnarane, deiras del skal vera i sjøen som brenn med ild og svovel, det er den annan død.” Åp 21,8.

Må ingen av oss vera millom deim.
 
 
Tante Johanna som konfirmant i 1933

Ingen kommentarer: