lørdag 23. mars 2013

Det er fullbrakt


Langfredag ble disse fantastiske ord ropt ut over Golgata. Påskemorgen ble sannheten i dem bekreftet ved at Jesus sto opp av graven.

Det er fulbrakt. Det verk som som var planlagt fra evighet av. Frelsesplanen var fullkomment lagt av Faderen og Sønnen før noe menneske var skapt.

Det er fullbrakt, det som var forkynt i forbilder og profetier gjennom hele Det gamle testamentets historie. ”Gud vil selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn!” (1 Mos 22,8) ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” (Jes 53,5)

Det er fullbrakt, at den som synder må dø.”Det behaget Herren å knuse ham.” (Jes 53,10) ”Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!” (Hebr 10,31). Jesus ropte ut på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg.”

Det er fullbrakt. ”Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.” (Sal 34,23)

Det er fullbrakt, for alle syndere. For deg som er knust under di egen synd. For deg som er urolig for om du er en stor nok synder. For deg som gleder deg over en rik tjeneste. For deg som synes hele kristenlivet ditt mislykkes.

Det er fullbrakt. Røveren på korset hadde ingen ting av sitt eget å vise til. Han fikk en fullkommen frelse. Om du har mye eller lite å vise til av ditt eget, du er for sent ut. Frelsen ble fullbrakt på korset for 2000 år siden.

Det er fullbrakt. For deg som synger ”salige visshet Jesus er min!” For deg som synger ”kan jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang.” For deg som synger ”jeg kan ikke tro”.

Det er fullbrakt. ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.” (Rom 8,1) ”Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri.”

Takk, Fader, at du var så god
Mot Adams falne ætt,
Du frelste oss ved Lammets blod
Og gav oss barnerett.
Deg priser nå hvert åndedrag,
Hvert sukk og hjerteslag.
Guds Lam, for all den kval du led,
Takk, takk i evighet!

1 kommentar:

B.Sorhus sa...

Så er det da sant!
i deg, Herre Jesus, min Frelser jeg fant.
Så tør jeg da tro at min Gud er meg god,
at Jesus har sonet min synd med sitt blod.
Jeg klynger meg til deg, jeg bøyer mitt kne
ved Golgatas tre!