tirsdag 9. februar 2010

La meg dra omsorg for mine barn


Jesus har omsorg for sine i alle situasjoner. Hans hovedmål er å berge mennesker for himmelen. Men han har også omsorg for sine i hverdagens store og små hendelser.

Spør meg om de kommende ting!
”Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.” (Jes 45,11)

Er ikke det et herlig vers. Spør meg om kommende ting! Ingen vet om hva som ligger foran oss på det personlige plan, i tjenesten eller i det arbeidslag vi er med i. I vår tid skjer alt så fort. Utviklingen i samfunnet går fortere enn mange av oss klarer å følge med.

På kristenfronten går avkristning og verdsliggjøring så fort at ingen ville tro det for kort tid tilbake. Og vi som Guds barn blir med på lasset. Mange ting kan gjøre en urolig:

-"Skal jeg vel nå det skjønne land." Du kjenner på syndens avgrunn i deg - eller er du kommet så langt bort fra Jesus at du ikke ser din synd? Spørsmålet kommer: Vil jeg nå fram til himmelen, eller lever jeg i et selvbedrag?

-Er der nåde nok for en synder også i 2010?

-Hva om Jesus kommer igjen dette året, blir mine med til himmelen?

-Går jeg i Jesu ferdiglagte gjerninger, eller har jeg begynt å gå mine egne veier?

Slik vil en kristen spør. Det er så mange ting du kan bli urolig for og mange spørsmål som kommer med tanke på framtiden.

Da er det godt å høre Jesu røst: Spør meg, sier Han. ”Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.” (Mat 11,28) Hvor går du når du skal spørre? Jo, i bønn over Guds ord. I Bibelen han har åpenbart sin vilje, der han vil gi sine svar.

La meg dra omsorg!
”La MEG dra omsorg for mine barn og mine henders verk.” Dette løftet er uendelig godt for meg. Jeg har en frelser som ved sitt offer på Golgata sonet for alle mine synder. Jeg er ikke lenger under Guds dom, men ren og rettferdig himmelen verdig, i Jesus.

Denne min frelser og forsoner har omsorg for meg som sitt barn. Og ikke nok med det, han har også omsorg for sine henders verk, det vil si Guds rikes utbredelse. Det er så lett for oss å streve i egen kraft, i hvert fall er det slik for meg. Jeg kjenner meg igjen i Jesu formanende ord til Marta, "strev og uro med mange ting".(Luk 10,41)

Til slike mennesker kommer Jesus og innbyr: Jeg vil gi deg hvile! La meg få dra omsorg for deg selv og for den tjenesten du står i.. Bibelen bruker mange bilder for skildre denne Jesu omsorg, ett av de fineste er kanskje Jesus som vår hyrde. I Joh 10,27-29 står det:

”Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd.”

Gå derfor ut!
Dette er ingen oppfordring til åndelig latskap. Nei, latskap er ei synd som Gud advarer oss imot. Jesus har gitt oss et kall til tjeneste som det er vårt ansvar forvalte i troskap. Tenk å kunne si som Paulus: ”Derfor.. ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.” (Ap.gj 26,19)

Jesus har bedt oss gå ut til alle folkeslag med evangeliet. Han sier vi skal tjene hverandre med den nådegave den enkelte av oss har fått. Forkynn Ordet! Besøk syke! Gi tiende! Be for og med hverandre! osv. Du blir ikke arbeidsledig i Guds rike.

Men hvis du lever nær Jesus og lar han dra omsorg for deg og din tjeneste, da får se at "det er nåde å få tena", at Kristi kjærlighet er drivkraften. Må vi be om at Jesus må få være sentrum, både i vår tro og vår tjeneste i tiden som ligger foran. For "det skal ei skje med kraft og makt, men ved din Ånd som du har sagt."

Så får vi det ikke alltid som vi selv vil. Vi ser så kort. Jesus har oversikten. Takk og lov for det. En gammel kirkeleder har sagt: "Får du ikke det du ber om, får du noe bedre. Ber du om noe jordisk, får du noe himmelsk."(Johan Arndt)

”Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.”

Ingen kommentarer: