torsdag 1. mai 2014

Fast Grunn og Darwin

I de siste nummer av Fast Grunn har det vært en debatt om Darwins evolusjonsteori og kristen tro. Et av medlemmene i FGs redaksjon forsvarer Darwins lære. Dette har selvsagt skapt reaksjoner.

Fast Grunn har lenge vært det radikale lekfolkets talerør. Dette folk har alltid sett på utviklingslæren som ei lære i strid med Guds ords tale om Fadere som himmelens og jordens skaper. Det er derfor svært beklagelig at det er plass for Darwins syn i bladets redaksjonsgruppe.

Det har alltid vært ulike nyanser i tidsforståelsen av urhistorien. Personlig har jeg ikke klart å følge Carl Fr. Wisløff og Jon Kvalbein når de åpner for at dagene i skapelsesberetningen er perioder og ikke dager. Jeg tror det tales om dager på 24 timer når det står at Gud skapte på seks dager.

1 Mos 1 innledes med et ”i begynnelsen”. Hvor lenge denne begynnelsen varte, står det ingen ting om. Kanskje var det en lang periode Men selve skapelsen av livet på jorda skjedde på dager med morgen og kveld.

Nyanser i slike spørsmål må vi kunne leve godt med. Men å lære at universet oppstod ved et stort ”big bang” og utviklet seg fra ei urcelle eller flere til det mangfold vi har i dag, må være i strid med den 1. trosartikkel og dermed Guds ord.

Bibelen sier klart at Gud skapte mennesket. Det finnes ikke antydninger i Ordet at Adam hadde et søskenbarn som var halvape.

Det skal sterk ”tro” til for å kunne tro på en teori som evolusjonsteorien. At vår fantastiske natur og menneskets uforståelige hjerne skal oppstå ved en rekke tilfeldigheter er for usannsynlig til at jeg kan tro det er sant.

Når jeg ser universet og det utrolige mangfoldet av liv på jorda, må jeg bare bøye meg i støvet og bekjenne: ”Jeg tror på Gud Fader himmelens og jordens skaper.”

(Denne artikkelen skrev jeg i 2009 etter et oppslag i Fast Grunn)

1 kommentar:

bjørn sa...

I fast grunn har de jo i det siste til og med rost bethel church, og nå skal imi pastor Egil Elling også skrive artikkel der. Man trenger vel kanskje ikke si mer. Når det gjelder skapelsen så er slik med det tema som med alle andre tema: Hva sier bibelen? Eller lettere sagt: Hva sier Gud? Å tro på evolusjon eller Big bang er å fornekte Guds ord og da Gud selv. Når man legger sin lit til verdens visdom (som er dårskap for Gud) så viser det nettopp til det som tidligere her er skrevet. Vårt forhold til Gud er som vårt forhold til bibelen. Måtte de snu fra sin forførelse. Hør her hva Gud selv sier om dette tema. Her finnes ingen tvil. Hvorfor skulle man tro på at Jesus gikk på vannet etter stilnet stormen, hvis man ikke tror at han skapte verden på 6 dager? Vi har med en allmektig suveren Gud å gjøre. Ære være Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. En sann Gud i evighet.

Nehemja 9:6

Du alene er Herren, du har skapt himlene, himlenes himler og all deres hær, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem, og du holder det alt sammen i live, og himmelens hær tilber deg.

Hebreerne 1:10Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk

. Jesaja 45:18

For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen.

Jesaja 45:12

Jeg har gjort jorden, og menneskene på den har jeg skapt. Mine hender er det som har utspent himmelen, og hele dens hær har jeg latt stå fram.