tirsdag 4. august 2009

Som hånd i hanske


”Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.” (Jes 43,24-25)

For en kontrast. Jeg har bare synd og misgjerninger å vise fram. ”Synder og tvil det er heile mi æra”. Gud er hellig, fullkommen og ren. ”Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud”. To forskjellige verdener.

Evangeliet er et ufattelig budskap om Han som forbarmer seg over sine elendige. Når Jesus gikk på jord var det ikke de selvrettferdige han holdt seg nær. Nei, det var toller og syndere. Han sa selv at det er de syke som trenger til lege, ikke de som er friske.

Guds vrede rammer all synd og ugudelighet. Denne vrede rammet Jesus på korset. Da døde han for de ugudelige. Straffen for min synd rammet Jesus i stede for meg. ”Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri.”

Derfor kalles Jesus synderes venn. Derfor bærer han dette navnet som betyr ”han skal frelse sitt folk fra deres synder”. Derfor passer Jesus og syndere sammen som hånd i hanske. ”Den som har Sønnen, har livet.”

”Du som freden meg forkynner, du en Frelser, jeg en synder, du med Amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen - Å, hvor vi dog passer sammen. Du Guds salvede, Guds Sønn!”

Ingen kommentarer: