onsdag 17. august 2016

Tjenestedeling for fall?

Ingrid Bjerkås var Norges først kvinnelige prest. Etter hennes innsettelse 
i 1961 har stadig flere blitt påvirket av den liberale teologi som åpner 
for kvinnelige prester i strid med Guds ord

Mens kampen om «det 6. bud» raser som verst i kristen-Norge, er det en annen sak som gjelder vår bibeltroskap som er under stadig større press. Men den saken får liten oppmerksomhet.

I løpet av sommeren har det bl.a. i Dagen vært en del reportasjer som har vist en utvikling i praktiseringen av det såkalte tjenestedelingsprinsippet. Det vil si Bibelens tale om at hyrde- og læretjenesten i Guds forsamling er tillagt menn. (1 Tim 2,12, 1 Kor 14,33-34 m.fl.) Etter å ha lest disse innlegg, har et leserinnlegg fra 1997 fra en gammel (nå avdød) venn dukket opp i minnet.

I leserinnlegget brukte han et bilde om en bonde som hadde oppdaget en stor slagbjørn som angrep en buskap i nabolaget. Bonden ble veldig opptatt av å holde slagbjørnen borte fra flokken sin. Ja, så ivrig var han, at han forlot sauene for å jage bjørnen langt bort. Det som imidlertid da skjedde, var at en flokk ulver brøt seg inn til sauene, mens bonden var borte.

Bibelens lære om tjenestedeling er en provokasjon for det offentlige samfunn. Vi er i de siste tiår blitt foret med en likestillingsideologi, hvis frukter er skremmende både i forhold til fosterdrap og oppløste heimer. Likevel lar vi oss påvirke av denne ugudelige ideologi og tillemper Guds ords tale slik at den skal bli minst mulig anstøtelig for verden. Store deler av «kristenheten» har gitt etter for presset og åpnet for full likestilling i menigheten. På bedehusene følger vi etter ved å tappe læren for praktisk innhold.

Djevelen er en tusenkunstner når det gjelder å få oss til å tvile på Guds ord. Han har ingen ting imot at vi kjemper hardt og intenst mot homofil praksis, hvis han i ly av dette kan få slippe til med sin gift i andre saker. Her står vi i fare noen og enhver.

Vi trenger å hjelpe hverandre og be for hverandre slik at det ikke skjer med oss slik Paulus fryktet ville skje med menigheten i Korint: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» (2 Kor 11:3)

Guds ord sier at tjenesten er nåde. La oss som er Guds barn oppmuntre hverandre til på Guds ords grunn å «vandre i ferdiglagde gjerninger» (Ef 2,10). Der er oppgaver og tjenester nok både for kvinner og menn.(Publisert på dagen.no-debatt 12.08.2016. Revidert og forkortet utgave av tidligere artikkel på bloggen.)

Ingen kommentarer: