fredag 4. mars 2016

Jesus og syndere


 
Sakkeus fikk et møte med Jesus. Det møtet ble til frelse for tolleren og synderen. Jesus er den samme i dag.

Bedehuset
Bedehuset har stått sentralt i Norsk kristenliv, siden det første bedehuset ble bygget på Tau i 1837. Dette var frukter av vekkelsene rundt Hans Nielsen Hauge. Arbeidet på bedehusene har gått i bølger. Mathias Orheim skriver i en av bedehusets sanger, at det ofte etter ei tid med vekkelser, gikk slik: «Når vekkinga stilna og folket det fór.»

Det er to ting som har vært det helt sentrale i bedehusarbeidet. For det første har bedehuset vært en åndelig heim for Guds folk. Å være en kristen er ikke et enmanns prosjekt. Bibelen sammenligner de kristne med greiner på et tre og lemmer på et legeme. Vi er født til et åndelig samfunn. Derfor trenger Guds barn å møtes på bedehuset for åndelig oppbyggelse.

Den andre tingen som har vært sentral, er Guds redningsaksjon. Alle mennesker er fortapt i seg selv. Vi trenger derfor en frelser, for å nå himmelen. Denne frelser må folk få høre om for å bli frelst. Derfor inviterer vi alle til bedehuset, for troen kommer av forkynnelsen vi hører.

Luk 19,1-10
Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, for veien hans gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus.

Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn som gjest hos en syndig mann! Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han er en Abrahams sønn. For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.


Sakkeus
Denne fortellingen er kanskje en av de tekstene som er mest talt over på bedehusene, i alle fall i tidligere tider. Sakkeus var overtoller i Jeriko. Jeriko ligger i bunnen av Jordandalen, like nord for Dødehavet. Det var en livlig handelsby, så det var naturlig at det var plassert en tollstasjon her. Det var nok mange av tollerne som hadde rykte på seg for å stikke noen av tollinntektene i egen lomme, men det var langt fra alle. Sakkeus sier ikke at han har tatt penger på ulovlig vis, men han sier at hvis han har gjort det, skal han betale firdobbelt igjen.

Det som imidlertid gjorde at tollerne var forhatte, var at de var landssvikere. De var i tjeneste hos okkupasjonsmakta fra Rom. Jeg har nettopp lest to biografier om Quisling. Når krigen endelig var over, var det lynsjestemning i folket vårt overfor Quisling og hans menn. Noe av dette hatet var det nok jødene følte overfor tollerne. Så sjefstoller Sakkeus sto ikke i høy kurs blant den vanlige innbygger i Jeriko.

Men det var våknet noe i hans indre. Han hadde nok hørt mye om den merkelige mannen Jesus, så det var våknet en trang hos han etter å møte Jesus. Slik er det Den Hellige Ånd starter sin redningsaksjon overfor syndere også i dag. Han skaper en uro over synda og en trang til frelse. Vi ser det så klart også i fortellingen om den fortapte sønnen. Han hadde ødslet bort hele farsarven, og satt nå i ytterste fattigdom som grisepasser. I den situasjonen vokser det fram en lengsel etter å komme heim til far. Og når så skjer, står Jesus der med åpne armer og tar imot han.

Tar inn hos syndere
Etter at Jesus hadde virket offentlig ei tid, fikk han et sant rykte: «Han holder seg nær tollere og syndere». Og slik er det også i dag, heldigvis. Det er sant slik det står i en sang: «Jesus kalles synderes venn!» Fariseerne og de skriftlærde derimot, var bitre motstandere av Jesus.

I dag ser vi at dette blir misbrukt og misforstått til å unnskylde synd. Men da glemmer man, eller vil ikke ha med, at frelse innebærer omvendelse. Hva skjedde med Sakkeus etter møtet med Jesus? Jo, han ville gjøre opp for seg. Han ville ikke fortsette å leve i synd. Hva sa Jesus til kvinnen som var tatt på fersk gjerning i hor av fariseerne? «Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mere».

Et frelsende møte med Jesus medfører at han skaper i oss en ulyst til synd. Jeg kan ikke lenger leve i synden, men må bekjenne den og kjempe imot de urene lyster. Derfor slutter tyven som blir en kristen, å stjele. Derfor gifter samboerne seg når de blir kristne.

 
Han er frelser min
Jeg er så glad for at Jesus er synderes venn. Etter et langt liv som kristen, sier Paulus om seg selv at han «er den største av alle syndere». Jeg har fått nåde til å leve med Jesus i 55 år, og må bekjenne at jeg i dag er like stor synder, som er fortapt i meg selv. I Romerbrevet 3 står det at «Det er ingen forskjell, ALLE har syndet og står uten ære for Gud».

Men jeg kan vitne om at jeg har funnet en frelser som har gjort opp for mi synd. «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5) Når Jesus kom til jord, var det Guds redningsaksjon for å berge deg og meg til himmelen. Synda måtte sones, og det var det ingen av oss som kunne gjøre. Men Jesus ble såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger, straffen lå på Ham for at du skulle få fred og ved Hans sår har du fått legedom.

I 2 Kor 5,21 står det: «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» Det er min redning. Det er den eneste mulighet mennesket har får å unngå fortapelsen og nå himmelen. Den redningen er Jesus og hans verk. Derfor kan du synge: «Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera, men bare kvila i det Du har sagt.»

Skal du kunne møte Den tre ganger hellige Gud i dommen, må du møte han i Jesus. Ellers er du fortapt. Jesu frelsesverk innebærer både at synda de er sonet, og at du har fått et nytt liv som passer i himmelen. Det er herlig frigjørende. Jeg står for Gud i Jesus som om jeg aldri har syndet. Jeg er ren og rettferdig himmelen verdig, i Jesus.


Skynd deg!
Jesus sa til Sakkeus: Skynd deg og kom! Det sier han til deg også, om du er her som ikke er frelst. Jesus kommer snart, du må skynde deg å komme til han. Husker du hva som sto i siste verset i teksten: «Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»

I Åp 3,20 står det: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Jesus banker på di hjertedør og vil inn. Ikke for å dømme deg, men for å frelse deg.

«Kom å la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» (Jes 1,18) «Å ,ta imot, jeg vet du vil bli glad.»

(Andakt på 75 års jubileum for Eiesland bedehus 23. august 2015)
Ingen kommentarer: