fredag 16. august 2013

Fars sang


 
 
Far min var ingen storsanger. Tvert imot. Han sa mange ganger at «jeg kan ikke synge». Men han sang likevel. Til husbruk.

Med unntak av Bibelen, var kanskje Sangboken hans kjæreste bok. Denne brukte han som andaktsbok og slet ut flere eksemplarer. Selv om han ikke var fornøyd med sin egen sangstemme, var han glad i de kristne sangene.

I fars siste sangbok har han streket under mange sannheter som er blitt gode for ham. «Min Jesus lagde seg, imellom Gud og meg.»  «La verden se på det som synes smått, Er Jesus min, jeg har det evig godt.» «Løft deg sjel til Golgata, til de dype vunder! Evig liv går ut derfra». «Det er nok det som Jesus gjorde!»

Noen ganger har andre minnet far om sannheter fra en sang. Broren Alf siterte følgende vers i telefonen før han døde, står det skrevet i margen: «Å Kanaan, du fagre land, Å kunne jeg deg nå! Mitt hjerte står i lengsels brann, Å, kunne jeg deg få!» Reingjøringsassistenten på sykehuset hadde minnet far om følgende strofe en gang far var innlagt: «Her under korset kneler jeg ned, Her under korset finner jeg fred, Hva som enn møter meg, Hva som enn skjer, Her under korset jeg frykter ei mer.»

Når far hadde hatt sine stille stunder med Bibel og bønn, hendte det ofte at han sang med den stemmen han hadde. Hjerte fløt over etter et møte med Jesus. En slik sang fra far fikk også betydning for meg.

Jeg var 19 år og gikk på bibelskole. På Jørpeland bedehus var det tradisjon at bibelskoleelevene fra bygda skulle ha et vitnesbyrd på møtet 1. nyttårsdag. Jeg var også bedt om det, men visste ikke hva jeg skulle ta fram. Jeg satt på rommet og lest i Bibelen, men det var ingen ting som talte til meg. Mens jeg sitter og leser, hører jeg far stemme i sangen «Navnet Jesus blekner aldri». Han hadde hatt ei bønnestund på rommet sitt.

Da kommer det så sterkt for meg: Det er Jesus du skal vitne om! Det er ikke noen flotte formuleringer, men et lite ord om Jesus. Og teksten kom med det samme: «Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.» Ap.gj 4,12.

Denne lille hendelsen var med å sette kursen for min vitnetjeneste. Det er det som jeg mer enn noe annet ønsker, å få peke på Jesus: «Se, der er Guds Lam, som bærer verdens synd.»

 
Fars sangbok

Ingen kommentarer: