tirsdag 6. november 2018

Tjenestedeling - Bibelen eller tidsånden?For snart tretti år siden opplevde NLM en sak som var svært krevende. Spørsmålet gjaldt synet på «tjenestedeling» og saken fikk en prinsipiell avgjørelse på generalforsamlingen i 1991.

To lærerer ved Fjellhaug skoler satte spørsmålstegn ved om Bibelen lærer at hyrde- og eldstetjenesten skal være for menn. Generalforsamlingen vedtok at spørsmålet om tjenestedeling er et viktig lærespørsmål og at ansatte må være lojale mot dette prinsippet i undervisning, veiledning og forkynnelse.

Resultatet av generalforsamlingens vedtak var at den ene av lærerne valgte å være lojal og fortsatte derfor på Fjellhaug. Den andre læreren sluttet etter hvert.
I Dagen fredag 27.10.18 hadde Fjellhauglærer Kenneth Fløistad Ellefsen et helsides leserinnlegg der han problematiserer tjenestedelingsprinsippet. I et påfølgende stort intervju i Dagen 28.10 sier han rett ut at han er uenig i NLMs tolkning av Guds ord i denne saken og oppfordrer til at saken må tas opp på ny.

I Dagen onsdag 07.11.18 følger tidligere rektor ved Fjellhaug skoler, Ketil Jensen, opp denne saken. I en stor kronikk (publisert på dagen.no) og i et intervju i avisen, melder han at han har skiftet syn på spørsmålet om tjenestedeling. Nå lærer han at det ikke er bibelsk grunnlag for et slikt tjenestedelingsprinsipp.

Spørsmålet gjelder vårt bibelsyn. Det er veldig vemodig at et bibelkritisk syn på denne saken igjen blusser opp i vår organisasjon. Dette ser ut til å være NLMs test på bibeltroskap. Bibelen har ikke forandret seg. Tidsånden sier at tjenestedeling er kvinneundertrykkende. Skal vi så følge Bibelen eller tidsånden? Det bør ikke være tvil, Guds ord er vår autoritet.

Hvis NLM skal forlate sitt syn på tjenestedeling, blir det en sak som må avgjøres av NLMs rådsmøte med 2/3 flertall. Jeg håper og tror at vi som misjonsfolk vil våkne og handle i tråd med Guds ord. Takk til generalsekretær, informasjonsleder og Fjellhaug-rektor for respons på Jensens innlegg, med bekjennelse av den bibelske lære i denne saken.

Så opplever vi at enkelte som argumenterer for tjenestedelingsprinsippet, legger noe av skylden på NLMs lavkirkelighet for at det er uklarhet i tenkningen om dette. Det argumenteres derfor for mer struktur og en embetstenkning som er fremmed for NLM. (Lollike og Ingolfsson). Jeg tenker at vi ikke trenger gå ut i ei grøft for å unngå ei annen. Vi har tidligere klart å kombinere radikal lavkirkelighet med troskap mot Guds ord. Hvis troskapen mot Ordet svekkes hos oss, er det ikke på grunn av manglende embeter og ytre former. Jeg er redd det heller har å gjøre med vår åndelige tilstand.


3 kommentarer:

Solveig sa...

Takk Ove - endå ein gong..!!
Solveig

Ketil Jensen sa...

Hei, Ove
Jeg har stor forståelse for at du er uenig med meg i konklusjonen. Men hvis du leser kronikken, vil du se at jeg ikke argumenterer bibelkritisk i det hele tatt. Det må være mulig å snakke om denne saken uten å legge slike motiver til motparten. I utredningen av 2012 uttaler HS at det er mulig for personer med samme bibelsyn å komme til ulike konklusjoner.

Ove Sandvik sa...

Hallo Ketil. Takk for respons. For meg er selve konklusjonen bibelkritisk. Den strider etter mitt syn mot bibelord som 1 Tim 2,11ff. GF 1991 sa at dette spørsmålet er et viktig lærespørsmål. Jeg kan leve med at vi ser ulikt på hvilke stillinger og oppgaver som faller inn under tjenestedelingsprinsippet, men det blir vanskelig når selve prinsippet forlates. Uansett er Skriften høyeste autoritet.