tirsdag 20. november 2018

Reinert Ege – predikant og bonde


Severine, Sem og Reinert Ege

Ikke alle predikanter hadde et like kjent navn, og mange ble glemt nokså snart etter at de sluttet sin virksomhet. Likevel har de satt store spor etter seg i folket. En av disse var Eigersund-buen Reinert Ege.

Vekkelse på Jøssang
Et ektepar på rundt 40 år var på vei fra Tungland hvor de bodde, med Jøssang skolehus som mål. Inga og Tomas Fjelde hadde bedt hans mor, Eli Fjelde, om å se til barneflokken på fire, i alderen elleve til to. Eli gjorde dette med stor glede, for hun øynet et bønnesvar. Hun og hennes avdøde mann hadde bedt for Tomas siden før han ble født, og også for Inga etter at hun kom inn i familien.

På Jøssang hadde de brutt ut vekkelse like over nyttår i 1932. Eigersund predikanten Reinert Ege var forkynner og mange av ungdommene fra Jøssang, Tungland og Botne var blitt frelst. Tomas hadde lenge kjent på en uro angående sin frelsessak, og dette hadde han også delt med kona. Nå var de blitt enige om å møte opp på bedehuset på Jøssang, for om mulig å få klarhet i sitt forhold til Gud. Veien til Jøssang var ekstra tung for Inga, siden hun vente barn nummer fem om en knapp måned. Tomas tok derfor robåten og rodde inn til Jøssangelva, hvor Jøssang skole lå. Det var i skolehuset møtene var.

Vel framme på Jøssang, var skolehuset allerede fullt da Inga og Tomas kom inn. På grunn av Ingas omstendigheter, var det ett par ungdommer som reiste seg og gav fra seg plassen sin. Møtet begynte og det var forventning i lufta. Ville noen ta imot Jesus i dag? Den stillferdige bonden og emissæren på 52 år, steg fram til talerstolen. Det var åndskraft over forkynnelsen. Teksten han leste var denne:

Tanken om et eget bedehus på Jøssang ble tent under vekkelsen ved Reinert Ege i 1932,
men huset sto ikke ferdig før på 1950-tallet

«Men han sa denne lignelse: En mann hadde et fikentre som var plantet i hans vingård, og han kom og lette efter frukt på det, og fant ingen. Da sa han til vingårdsmannen: Se, i tre år er jeg nu kommet og har lett efter frukt på dette fikentre og har ikke funnet nogen; hugg det ned! Hvorfor skal det også opta jorden til ingen nytte? Men han svarte ham: Herre! la det ennu stå dette år, til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på, om det kanskje kunde bære til næste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.» Luk 13:6-9

Etter talen bøyde de troende kne ved skolepultene. De som ikke bekjente troen ble sittende. Tomas så på Inga. Guds ord hadde talte til han og nå ville han bli en kristen. Inga nikket, og begge bøyde kne. Det ble en jubelkveld for de nyfrelste. Etter møtet så de Aslak Jøssang med ei lykt i den ene hånda og sønnen Nils i den andre. Han var så vidt begynt på heimveien opp stigningen til garden Bakken. Plutselig kom en ungdom springende og ropte på Aslak og ba han komme tilbake. For nå ville sønnen Torkel ta imot Jesus.

Garden hvor Reinert Semsen Ege ble født og senere drev. (Norges bebyggelse)

Oppvekst på Ege
Kanskje var det omtrent slik det skjedde da mi mormor og min morfar ble frelst. Vekkelsen på Jøssang varte i tre måneder på nyåret 1932, og store deler av ungdomsflokken på Jøssang ble frelst. Mi mor, Eli, ble født midt under denne vekkelsen.

Men hvem var så denne litt ukjente predikanten som fikk være Guds redskap i vekkelsen på Jøssang? Reinert ble født på en av gardene på Store Ege i Eigersund kommune. Ege ligger mellom Tengesdal i Bjerkreim og Hellvik i Eigersund. Far hans het Sem Halvorsen Berland og mora Jørgine Tønnesdatter Fjermedal. Begge var fra Bjerkreim kommune og bryllupet sto i Bjerkreim i 1869. Sem hadde vært gift en gang tidligere, i 1867. Den første kona het Martine, og var ei to år eldre søster til Jørgine. Martine døde allerede 12. juni 1868.

Eldste sønnen, Sem, flyttet til Amerika. Etter 30 år var det stor gjensynsglede på Sola flyplass.
Rogalands Avis hadde glimt fra velkomsten 25. juli 1956

Jørgine og Sem flyttet til Ege i 1876 og fikk der kjøpe en gard. Reinert ble født 25. oktober 1877 og vokste opp på heimegarden sammen med en stor søskenflokk. Etter endt skolegang arbeidet han som snekker. I  årene 1897 til 1899 var han en tur til Amerika, hvor han arbeidet som farmer i Nord-Dakota. Kanskje var det kjærligheten som fikk han heim igjen, for den 15. februar 1900 ble han gift med Severine Karoline Rasmusdatter Eie, som var like gammel som Reinert. Ikke lenge etter at de ble gift, overtok Reinert heimegarden. Han var da bonde, men drev som bygningsmann ved siden av garden. I november kom første barnet deres, Sem. Siden skulle det komme ni barn til, så søskenflokken på Ege ble tilslutt på ti barn.

Reinert Ege (foto Salveson)

Emissær fra 1914-1947
Reinert Semsen Ege ble tidlig aktivt med i kommunalt styre og stell. Han var medlem av fattigstyret, skolestyret, meieristyret, ligningsnemnd og mange andre styrer og råd. Han var også medlem av kommunestyret i flere år, og i 1929 til 1931 var han varaordfører.

Kallsbrev fra Kinamisjonen signer Br. P. Mugaas 2.11.1914.
(kopi av brev tilhørende Reinert Eges barnebarn Ragnar Ege)

Men det var forkynnergjerningen som var viktigst for han, og som han ble mest kjent for utenfor Eigersunds grenser. Han ble ansatt av Stavanger krets av Kinamisjonen i 1914, 37 år gammel. Reinert var ansatt som forkynner fram til han ble pensjonist i 1947, og fortsatte også som frivillig forkynner til han var over 80 år. Det siste møtet jeg har funnet han talte på, var en nyttårsfest på Misjonshuset i Egersund 31. desember 1962. Da var han passert 85 år.

Vinteren 1930 sto Reinert Ege i en stor vekkelse i Sokndal og Jøssinghamn. I 1932 var han som nevnt tre måneder på Jøssang. Han fikk mange gode venner i Søre Strand, og var ofte tilbake som forkynner både på Kvalvåg og Jøssang. Japan-misjonær Lars Jøssang ble frelst i vekkelsen på Jøssang. Reinert fikk også god kontakt med Oskar Kvalvåg, som han hjalp inn i forkynnertjenesten.

Hilsen på 90-års dagen i Aftenbladet 24.10.1967

På Jøssang mintes de spesielt sangen «Herre, gjør meg stille, stille kun for deg» som Reinert Eges sang. På de fleste møtene under vekkelsen, stemte han i denne sangen. De fem versene av Lina Sandel lyder slik:

Herre, gjør meg stille, Stille kun for deg,
Glad for i det lille Å få ofre meg!

Nåde gi og møte Glad hver dag som gryr,
Og med troskap skjøtte Hva meg livet byr!

Herre, hva er lykke? Blott å eie deg.
La ei jorden rykke Sinnet bort med seg!

Hjelp meg du å være, Herre, kun hos deg,
Ofre deg til ære Alt du skjenke meg!

Bær meg gjennom verden, Kjære Herre Krist,
Led og styr du ferden Hjem til deg til sist!

Reinert besøkte ofte de mindre plasser i kretsen. Et raskt søk i annonser viser noen steder han besøkte: Gjesdal skolehus (1926), Rege (1934), Jelsa (1935), Sira (1938), Sandeid (1940), Jøssang (1942), Kvalvåg (1944), Sele (1945), Kvelland, Lund (1946), Mong (1947), Heskestad (1948), Slettebø (1949), Ognedal (1950), Sirevåg og Heia (1951) og Bjerkreim sammen med Lars Jøssang i 1953.


Andakt i Dalane Tidende 6. mai 1955

Da Reinert fylte 75 år i 1952, skrev kretssekretær Tore Botnen en hilsen i flere aviser. Her skrev han blant annet: «Ege er av den gode gamle lekmannstypen. Klår og varm i sin forkynning. Og den har ikkje vore fåfengd. Her er mange som med takk minnest hjelp dei har fått gjennom Eges forkynning og sjelesorg.»

Reinert Eges bibel, gitt i gave for forkynner kolleger på hans 75 års dag.
(foto Ragnar Ege)

Etter at han overlot heimegarden til to av sønnene sine, kjøpte han et jordstykke på 150 mål og startet som bureisningsmann. Han tok også strøjobber som bygningsmann til han nærmet seg 80 år. 31. juni 1968 ble han forfremmet til herligheten, nesten 91 år gammel.

Fra Aftenbladet 2. august 1968


Kilder
Lars Gaute Jøssang: Aks i vind
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Aasmund Salveson: Jubileums- og bygdebok Eigersund Herred
Norges bebyggelse
Aftenbladet.no
Dalanetidende.no
Rogalands Avis
Digitalarkivet.no
Nasjonalbiblioteket (nb.no)
Muntlig info fra Ester Alsvik
Ingen kommentarer: