torsdag 18. oktober 2018

-Du er minNoen gudsord har vært til hjelp for mange i livet med Gud. Ett av disse bibelversene finner vi hos profeten Jesaja.

Dette verset lyder: «Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» (Jes 43,1b)

Jeg hadde talt over dette bibelverset på et bedehus et sted i landet. Etter møtet kom en misjonsvenn og takket for budskapet. Så fortalte han at akkurat det bibelverset var det som løste han da han ble frelst. Han var 17 år og det var vekkelse i bygda. Under vekkelsen ble han møtt med dette bibelordet. Det var spesielt ordet «har», som ble han til hjelp. «Jeg har gjenløst deg» sier Jesu. Da er frelsen ferdig også for meg, sa denne misjonsvennen. Og det hadde holdt gjennom et langt liv.

En annen misjonsvenn fortalte meg om den gang han ble frelst. Han hadde vokst opp i en kristen heim, men var selv på vei bort fra Jesus da han var 13 år. Det var vekkelse i bygda og han og noen kamerater ville på bedehuset for å lage bråk. Det ble ikke bråk med ungdommene. Istedenfor talte Guds ord til dem, og de lusket stille ut. Vel heime fortalte denne misjonsvennen far sin om det som var skjedd og at han nå ville bli en kristen. Så bøyde de kne sammen disse to, far og sønn. Den kvelden kom bibelverset fra Jesaja 43 til ham, og løste han ut. «Jeg har gjenløst deg…du er min!» Også han kunne vitne om at dette verset hadde vært til hjelp for han gjennom et langt liv.

Også for meg ble dette bibelverset til stor hjelp en gang. Jeg hadde det åndelig sett tungt og vanskelig. Jeg var leder på en bibelcamping, men det var ingenting som talte til meg. Alt var mørkt og tungt. Jeg ledet kveldsmøtene på bibelcampingen. På hvert møte sang vi leirsangen, «Du som bryter lenker». Men verken sangen eller forkynnelsen nådde inn. Siste kvelden, mens vi sang leirsangen, rant lyset. Vi sang: «Jeg er din, o Jesus. Jeg er din, bare din, kjøpt til din å være, helt og holdent din.» Så kom dette verset fra Jes 43 til meg; Frykt ikke, Ove, Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Det ble så velsignet godt. Mørke og tvil svant som dugg for sola, og jeg hadde igjen visshet om at jeg var frelst.onsdag 17. oktober 2018

Bjørn Eidsvåg sin religionBjørn Eidsvåg holder i disse dager konsert i Jørpeland kirke. Eidsvåg er tydelig i sin teologi. Spørsmålet er bare om det er Bibelens teologi han forkynner.

Ved å søke litt på google finner vi mange eksempler på Bjørn Eidsvågs lære. Her er noen få sitat:

Forestillingen om helvete/fortapelsen er av hedensk opprinnelse og har ikke bibelske røtter, men kirken grep disse beskrivelsene for å skremme til seg tilhengere og holde dem i tøylene. En bevegelse som startet med Jesus sin forkynnelse av gudsriket som et kjærlighetsrike ble av makthungrige prelater og predikanter utviklet til en bevegelse som frontet fortapelse og frykt. (Bjørn Eidsvågs FB side)

Men en ting er sikkert. Jeg tror ikke vi våkner opp og blir dømt til helvete. (VG 12.06.2016)

Men vi kan si at min Jesus er mer jordvendt frigjører enn himmelvendt frelser, sier Eidsvåg. (rbnett.no 23.11.2016)

– Men Satan eller Djevelen finnes ikke, mener du? Nei, ikke i mitt univers. Satan er bare et bilde på det som er vondt. (Dagbladet 11.09.2016)

Tror vi på en skapende og levende kraft, må vi hente inspirasjonen der vi ser at rettferdighetskreftene er i sving. De er ikke i sving i kampen for at homofile og lesbiske ikke skal få gifte seg i kirken, der råder feighet og unnfallenhet, etter mitt syn. (Bjørn Eidsvåg på FB)

Det er den oppstandne Kristus kirkene har tatt til seg. Det betyr ikke at det bare er én forståelse av hvordan oppstandelsen skal tolkes. Noen forstår fortellingen som et guddommelig drama, hvor Jesus viser seg å være Gud fra begynnelsen av tiden og til evig tid, en som skal komme igjen for å dømme levende og døde og frelse hver den som tror. Andre forstår den som en fortelling om håp. Håp om at livet seirer. At kampen for rettferdighet og fred ikke slutter. At visjonen om Gudsriket slik Gud viste oss det i Jesus sine visjoner og handlinger ikke er død. For Guds kjærlighet overvinner døden så livet og håpet fortsetter selv om vi dør, om ikke i himmelen så på jorden. (VG 26.03.2016)

Hvis det er sånn at syndefallet blir borte og arvesynden ryker, da ryker også den, for meg, kompliserte og vanskelige tanken om at Gud drepte sin egen sønn for våre synder. (Sambaandet 01.10.2016)

Hva slags evangelium er det så Eidsvåg har på hjertet? Svar på dette spørsmålet ble formidlet meget klart i en debatt i Litteraturhuset i Oslo, i anledning teaterfremstillingen (26.09.2016). Her avviser Eidsvåg at Jesus Kristus døde for menneskenes synder, og hevdet ellers at Jesus døde for den visjonen han trodde på. «… Jeg synes det er veldig ugreit at Gud drepte sin egen sønn», uttalte Eidsvåg, ifølge Vårt Land. (Arne Helge Teigen om Bjørn Eidsvåg i foross.no 16.10.2016)

Mye mer kunne vært nevnt. Dette er nok til å se at det ikke er Bibelens lære han forkynner. Det viser også at det er en annen nåde enn Bibelens nåde han synger om. At det ikke er Bibelens forsonigslære han forkynner når han synger «eg er død til liv for deg». Han bruker bibelske ord om noe som ikke er bibelsk lære.

Bibelen sier: « Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!» (2 Joh 10)