tirsdag 16. mars 2021

Rosenius-vekkelsens nasjonalsang

C. O Rosenius

Sangen har alltid fulgt vekkelsene. De ulike vekkelser har hatt forskjellige sanger som har vært med å bære vekkelsen. Slik var det også med den rosenianske vekkelse.

Den sangforfatter som først og fremst fikk stor betydning for den rosenianske vekkelsen, var Lina Sandell. Ofte var hennes sanger fulgt av gode melodier av Oscar Ahnfelt. I følge ei svensk Rosenius-nettside er det imidlertid en av Rosenius sine sanger, som har fått benevnelsen vekkelsens nasjonalsang. På norsk starter sangen slik: «Med Gud ved vår sida». Melodien til sangen er av nevnte Ahnfelt. Sangen ble første gang offentliggjort i bladet Pietisten nr.1 i 1851. Rosenius var redaktør for bladet. Han hadde selv satt følgende overskrift over sangen: «Guds folks utsikter». Dette er en sang som har betydd veldig mye for mange, meg selv inkludert. Her forkynnes evangeliet på en frigjørende måte.

I Sangboken på norsk fra 1948, er det tatt med sju vers. I nyere utgaver av Sangboken, har sangen fem vers (vers 2-3 er kuttet ut). Sangen er oversatt til nynorsk av Anders Hovden. I den svenske utgaven av Fosterlandsstiftelsen sin sangbok fra 1925, Sionstoner, har sangen ti vers. I det danske Luthersk Missionsforenings sangbok Åndelige Sange & salmer, har sangen åtte vers. (vers 3 og 5 i den svenske utgaven er ikke tatt med) I tillegg har jeg funnet tre vers av sangen på bokmål i sangboken Evangelisten, utgitt i 1942. Det Norske Misjonsforbund og Guds menighet på Vegårdshei har i si felles sangbok fra 1950, tatt med sangen på bokmål og med fem vers.

Jeg vil under, ta med alle ti versene på svensk og de sju vers som står i den norske Sangboken fra 1948. De fem versene på bokmål fra Sanger og Salmer, siteres til slutt i artikkelen.


Svensk tekst

Norsk tekst

1. Med Gud och hans vänskap

hans Ande och ord,

samt bröders gemenskap

och nådenes bord,

de osedda dagar

vi möter med tröst.

Oss följer ju Herden,

oss följer ju Herden,

den trofaste Herden,

vi känner hans röst.

1. Med Gud ved vår side,

hans Ande og ord,

Og broder som strida

for korset på jord,

Dei ukjende dagar

vi møter med trøyst, 

Vår hyrding oss leider,

Vår hyrding oss leider, 

Vår trufaste hyrding,

me kjenner hans røyst.

 

2. I stormiga tider,

bland töcken och grus,

en skara dock skrider

mot himmelens ljus.

Dess hopp och dess härlighet

världen ej ser.

Men före går Herren,

men före går Herren,

men före går Herren

med segerns banér.

3. Um stormande verdi

vil stengja vår veg,

So pilegrimsferdi

mot himmelen dreg.

Og ferdi skal enda

for truna ein dag.

Vår hovding er førar,

Vår hovding er førar,

Vår sigrande hovding,

me vinna vårt slag.

 

3. Då småsinta världen

Med gruset är nöjd,

Och synden och flärden

Är all hennes föjd,

Då följer jag, segrande

härar, med er,

Som tågen till ära

Som tågen till ära

Som tågen till ära

Vid Jesu banér.

2. Um væri vil hæda

Me lyfter hans kors,

Me gjer det med gleda,

Fyrst lyfte han oss.

Vår herlegdom får me

Av Frelsaren god:

Den korsmerkte bunad

Den korsmerkte bunad

Og himmelske kruna,

Han vann oss med blod.

 

4. Den korsmärkta dräkten

med smädnamn jag tar,

om ingen i släkten

det namnet än har,

och följer med glädje,

ni kämpar, med er,

som tågar till ära,

som tågar till ära,

till ovansklig ära

vid korsets banér.

4. Ja, Kristus er med oss,

den Golgatahelt,

Hans siger no gled oss,

vår fiend er feldt.

Um syndi har såra

og ført oss til skam,

For oss vart du såra,

For oss vart du såra,

Oss fridde og frelste,

du blodige Lam.

 

5. Den molnstod oss höljer

och leder vårt tåg,

den klippa oss följer

med springkällans våg

är Kristus, hans kärlek

och renande blod.

Där lever vårt hjärta,

där lever vårt hjärta,

där fröjdas vårt hjärta,

där livas vårt mod.

 

 

6. Får Satan mig sålla

och synd kräver död,

jag likväl vill hålla

i yttersta nöd

den stora, den eviga

sanningen ren:

Att en dött för alla,

att en dött för alla,

att en dött för alla

och alla i en.

 

5. Vil Satan meg saka

og koma med krav,

Då fast vil eg taka

um Ordet du gav,

Den store, den evige

sanning um deg:

Ein døydde for alle,

Ein døydde for alle

Du døydde for alle,

du døydde for meg.

7. Att mitt i min smärta

för synder och brott

är dock i Guds hjärta

allt fredligt och gott,

och jag är för Gud

nu rättfärdig och ren,

ty en är för alla

ty en är för alla,

rättfärdig för alla,

rättfärdig, ja en.

 

 

8. När jag mig just tyckar

Odräglig för Gud,

I famn han mig trycker

Som täckaste brud,

Beprydd och betäckt

Av hans härlighets sken;

Han ser mig i Jesus

Han ser mig i Jesus

Ja, evigt i Jesus

Rättfärdig och ren.

 

6. Sjå, dette er nåden

som gjorde meg fri,

Sjå, dette er nåden

som styrkjer i strid!

Sjå, det er Guds nåde

for alle som ein:

Han ser meg i Jesus,

Han ser meg i Jesus.

Ja, evigt i Jesus

rettferdig og rein!

9. Se här är nu grunden

för lycka och frid

i hårdaste stunden

av kval och av strid.

Om än jag försmäktar

till kropp och till själ,

blott din får jag vara,

blott din får jag vara,

blott din får jag vara,

o Gud, är allt väl.

 

 

10. O Jesus, bliv när oss,

bliv när oss alltfort.

Och sköt oss och bär oss

som alltid du gjort.

Ja, amen, din trohet

skall bringa oss fram.

Lov, pris, tack och ära,

lov, pris, tack och ära,

lov, pris, tack och ära

vår Gud och vårt Lamm!

 

7. Ja, Herre, ver nær oss,

Då gjeng det oss vel,

Ja, verna og ber oss.

Då somnar eg sæl!

Og når du for kongstolen

Fører oss fram,

Då syng me di æra

Då syng me di æra

Lov, pris, takk og æra

Vår Gud og vårt lam!


Fra sangboken Sanger og Salmer:

1. Med Gud og hans vennskap,

Hans Ånd og hans ord,

Med brødrenes samfunn,

Og dekkede bord,

De kommende dager

Vi møter med trøst.

Oss følger jo hyrden

Oss følger jo hyrden

Den trofaste hyrde,

Vi kjenner hans røst.


2. I stormfulle tider,

I trengselens land

En skare dog skrider,

Mot himmelens strand.

Og foran går Herren,

Hans styrker sin hær.

Hans korsmerkte fane

Hans korsmerkte fane

Hans blodstenkte fane

Vårt seierstegn er.

 

3. Om verden vil smede

Vi løfter vårt kors,

Vi gjør det med glede,

Han først løftet oss.

Vår herlighet får vi

Av Frelseren god.

Den korsmerkte kledning

Den korsmerkte kledning

Den korsmerkte kledning

Er tegn på hans blod.

 

4. Ja, Kristus er med oss

Den Golgata helt

Han seierrikt helvetes

Makter har felt.

Om synder har såret

Og påført oss skam.

For oss ble han såret

For oss ble han såret

For oss ble han såret

Guds blodige Lam.

 

5. Se, dette er grunnen

Til glede og fred

I hårdeste timer,

Når kampen er het.

Om enn her forsmektet

Mitt hjerte, min sjel,

Når deg blott jeg eier

Når deg blott jeg eier

Når deg blott jeg eier

O, Gud, er alt vel.Ingen kommentarer: