torsdag 25. mars 2021

Påske i Kina og i Ryfylke

(Illustrasjon crosswalk.com)

Vi er på vei inn i påskehøytiden. Da skal vi få minnes Jesu lidelse og død for våre synde. Ikke bare for mine, men også for kinesere og alle i hele verden.

Misjonær Asbjørn Åvik forteller i ei bok om en ungdom som levde et dobbeltliv. Om kvelden var han aktiv i kirka, mens han på natta slo lag med prostituerte. En dag ble samvittigheten vakt. Han møtte opp i kirka med en lang papirrull. Her hadde han skrevet ned sine synder. Nå bekjente han under tårer.

Den kinesiske evangelisten tok rullen, tente på og gravde asken ned i jordgulvet. Så kunne han forkynne påskens budskap: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5) Ungdommen gikk glad og fri heim fra kirka den kvelden.

Dette påskens budskap gjelder også for syndere i Ryfylke. «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1:12) God påske.


(Ord til ettertanke. Strandbuen 26.03.2021)Ingen kommentarer: