søndag 27. november 2016

Dagen og kvinnelige prester

I Dagen 24.11 er det et to siders oppslag med overskriften «Pastor er glad for å bli testet», med et stort bilde av en kvinnelig pastor.


I andre spalter, som f.eks. andakter, møter vi med jevne mellomrom innlegg og intervju med kvinnelige pastorer/prester og en kvinnelig biskop er fast spaltist i avisa.

Dagen var lenge den konservative del av kristenfolket si avis. Motstanden mot kvinnelige prester ble klart og tydelig markert. Ikke bare på lederplass, men også med et bevisst forhold til hvem som ble intervjuet, slapp til som forkynner og fikk fast spalteplass. Dette synes jeg å merke en tydelig endring på de siste årene.

Kvinnelige prester, pastorer og eldste er i strid med Guds ord. Gud har gitt oss sin klare anvisning om dette spørsmålet. (f.eks. 1 Tim 2,11-12) Vi har sett en tydelig dominoeffekt med kvinneprest spørsmålet, fornekting av det 6.bud og nå fornekting av livets to utganger.

Avisens standpunkt kommer fram i lederartikkelen. Jeg har ikke sett noen åpning for kvinnelige prester på lederplass, men jeg savner et klart og positivt ja til tjenestedeling, og at dette er en kampsak for avisen slik det var før. Når så avisen i langt sterkere grad slipper til kvinnelige prester, og gir slike positive oppslag, er mitt inntrykk at avisens kvinneprest-standpunkt er halvhjertet.


Hvis dette stemmer, beklager jeg det dypt. Hvis det ikke stemmer, vil jeg oppfordre redaktøren til et langt mer offensivt forsvar av Guds gode ordning for kvinner og menn.


(Lagt ut på dagensdebatt.no 24.11.16) 
 

Oppfølgingsinnlegg sendt Dagen 16.01.17:Hva mener Dagen?
I november hadde jeg et innlegg i Dagen om avisens syn på kvinnelige prester og pastorer. Innlegget utløste en omfattende og interessant debatt som enda pågår. Mitt utgangspunkt var en undring over en mulig redaksjonell kursendring i Dagen i spørsmålet om kvinnelige prester/pastorer. Jeg kan ikke se at Dagen har gitt noe svar, og prøver meg på ny. Hva er Dagens redaksjonelle standpunkt i kvinneprestsaken?

Ove Sandvik, Moi


Ingen kommentarer: