lørdag 21. mars 2020

Møteuke med NissenI disse koronatider er det godt for en predikant å kunne høre på andres forkynnelse, noe mer enn normalt.

Denne uka har jeg hørt på taler av den danske forkynner og bibelskolerektor Hans Erik Nissen. Det har vært en både rik og god møteuke. Underveis har jeg notert meg noen sitat fra talene, både til formaning, oppmuntring og trøst. Jeg deler dem gjerne:

Jesus har betalt løsesummen for din frelse. Du er dyrebar i Jesu øyne (Jes 43.4). Derfor er prisen Jesus måtte betale så utrolig høy. Du er kjøpt med Jesu dyrebare blod.

Når Jesus tar din herlighet bort, er det for å skjenke deg noe mye større, en herlighet full av nåde.

Når det dreier seg om frelsen, skal jeg ikke tjene Jesus. For da er alt av nåde, av Jesu uforskyldte nåde.

Det er en trussel mot min tro, hvis jeg kommer i sentrum. Hva jeg er, hva jeg skal gjøre, tro eller elske.

Det er så mye blodfattig forkynnelse og blodfattig kristendom i vår tid.

Jesu blod er dyrebart for Gud. Tolleren i tempelet har lært oss den rette frelsesbønn: «Gud, vær meg synder nådig.»

Uten Jesu blod er det ikke noe liv i Gud.

Mitt hjertets ønske: Tal til mitt hjerte om Jesus!

Det er mye intelligent tale til fornuften i vår tid, men lite tale til hjertet!

Hvordan kan jeg som er fortapt, unngå å gå fortapt?

Jeg er Jesu lønn for hans verk på Golgata.

Jesus vil at det Ord du hører skal endre noe i ditt liv. Han vil du skal bli omvendt!

Jesus var den største helvetespredikant som har levde. Han vil at du skal frelses for å slipp å gå fortapt. Derfor er mitt største ønske: Jeg må bli frelst! Jeg må nå himmelen.

En norsk misjonær døde da han reddet en peruaner fra å drukne. Jeg tror peruaneren ofte tenker: «Jeg lever fordi en døde for meg». Slik er det med min frelse. Jeg er frelst og har fått det evige liv, fordi Jesus døde for meg.

Det er nok for en kristen å være en nådetigger hos Jesus.

Hans Erik Nissen (1938-2016)Ingen kommentarer: