tirsdag 6. desember 2016

Marie Skordal – et dramatisk liv


Forlovelsesbilde av Marie Skordal og Ole Johannes Helland
Marie Olavia Skordal var ei yngre søster av Johan Albert Skordal. Hun ble født i Sokndal og døde som firebarnsmor etter seks år i Kina.

Marie er nok den av Sokndals pioner-misjonærer som er minst kjent. Jeg har heller ikke klart å finne mye stoff om henne, men noe vet vi. Jeg starter med en tenkt situasjon ved frokostbordet hos Maries foreldre i Øvre Strandgate 37 i Stavanger 1. februar 1909.

En tenkt frokostsamtale i 1909
Anne og Julius Olsen hadde nettopp avsluttet frokosten og Julius tok som vanlig fram Rosenius si husandaktsbok og leste andakten for dagen. Teksten var fra Rom 12,1: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Etter andakten og ei bønnestund på kne, fortsatte de gamle å samtale om det de hadde lest. De kjente seg litt igjen i det som Rosenius skriver: «Mange kristne har bokstavelig talt gitt sine legemer til offer.»

Samtalen gikk tilbake til Rekefjord hvor de stiftet familie for om lag 50 år siden. Gud var god mot dem og gav dem først en, så to sønner. Men sønn nummer to ble tatt fra dem og han døde bare ett år gammel. Senere fikk de en sønn til, deretter to døtre og til slutt enda en sønn. I 1879 rammet tragedien dem nok en gang. Deres eldste sønn ble syk og døde.

Huset i Øvre Strandgate 37 som Anne og Julius Skordal bodde i.

Foreldrene gledet seg over de fire barna som var igjen og som alle ble bevart i troen på Jesus. Dette betydde så mye for dem. Gleden var derfor større enn sorgen da sønn nummer tre, Johan Albert tok farvel med dem og reiste til Kina for å forkynne evangeliet for de som aldri hadde hørt om Jesus. Men når samtalen var kommet så langt, kom tårene på de gamle. Johan Albert ble gift i Kina og fikk to gutter, men etter kort tid ble han syk og døde. Det var et hardt slag for mor og far da dødsbudskapet nådde Norge. Ikke lenge etter kom svigerdatteren heim sammen med de to guttene, og de fikk noen gode år sammen med barnebarna, før de emigrerte til Amerika.

Marie Skordal Helland

Etter hvert ble det klart at den yngste datteren deres Marie, også hadde fått kall fra Gud om å reise til Kina. Hun reiste i 1903 og ble gift med en sunnmøring ved navn Ole Johannes Helland. De fikk ofte brev fra Marie, og i det siste sto det at hun nettopp hadde født barn nummer fire på fire år. De var også innom den eldste datteren som var gift med en bonde på Klepp og hadde tre barn, mens yngste sønnen hadde gått i fars fotspor og var skipper på de store hav. Så selv om de hadde opplevd mye tungt, synes de likevel at Gud hadde velsignet dem rikt.

Marie Skordal Helland

I det Anne og Julius er i ferd med å avslutte frokostsamtalen, som ble ekstra lang denne dagen, så Julius gjennom vinduet at en mann stanset ved døra deres. Han kjente igjen denne mannen, det var presten. Presten banket på og kom alvorstynget inn på kjøkkenet. Marie og Julius forsto at noe var galt. Presten fortalte stille at det hadde kommet dødsbudskap fra Kina. Datteren deres, Marie, ble syk og døde i midtene av januar. Så hadde de gamle to barn gravlagt i Kina. Rosenius sine ord i andakten de nettopp hadde lest, kom til dem igjen: «Mange kristne har bokstavelig talt gitt sine legemer til offer.»

Kanskje var det omtrent slik de fikk beskjeden om Maries død. Vi vet ikke, men vi vet at denne familien opplevde mange tunge stunder. Vi starter fra begynnelsen igjen.

Ole Johannes Helland

Oppvekst i Sokndal
Maries far Julius Olsen ble født på Immerstein ved Rekefjord i Sokndal. Han ble gift med Anne Bertine Olsdatter fra Rekedal. De slo seg ned i Rekefjord, hvor Julius først var handelsmann, men snart gikk over til sjøfart og ble skipper på ei frakteskute som gikk i utenriksfart. Marie ble født 18. mai i 1874 og hun hadde fem søsken, Ola Martin (1863-1879), Oskar Reinert (1865-1866), Johan Albert (f.1868), Othilde Regine Emilie (f.1870) og Marselius Reinert (f.1880). I 1885 hadde familien flyttet til Strandgaten 48 i Sokndal. Antakelig ble de her fram til 1897. Da bygde Anne Bertine og Julius nytt hus i Øvre Strandgate 37 i Stavanger, og familien flyttet dit.

Under folketellingen i 1900 bodde Marie heime hos foreldrene sammen med søsknene Othilde Regine og Marselius Reinhart. Svigerinnen Brita Skordal og hennes to sønner bodde også i samme huset.

Ole Johannes Helland nr. 2 fra venstre. Ellers f.v. Marie Monsen
Henrik Seyfart og Even Staurset. (foto NLM-arkivet)

Til Kina i 1903
Marie og broren Marselius studerte en periode i England like etter århundreskiftet. Marie ble antatt som misjonær i Kinamisjonsforbundet, og ankom Kina i 1903. Året etter ankomst Kina, giftet hun seg med Ole Johannes Andreas Helland fra Skodje på Sunnmøre. Han var like gammel som Marie og hadde reist til Kina ett år før henne.

Marie Skordal Helland

Etter språkstudier bosatte de seg i byen Sichwan, og etablerte en ny misjonsstasjon der. Det var mye motstand og motvilje mot de utenlandske misjonærene fra den lokale lederen, kalt mandarin, og noen katolske misjonærer som var i byen. Men de fikk uventet hjelp av en muslim. Muslimen var slakter og øynet nok muligheten for økt salg hvis utlendingene slo seg til i byen. Han fikk ordnet med en leiekontrakt til det første huset som misjonærene bodde i.

Ole Johannes Helland

Etter hvert fikk misjonærene inngang blant folket og første kineser ble døpt i mars 1906. I tillegg til evangelisering, underviste også Ole Johannes ved en offentlig skole i byen. I 1907 flyttet Marie og Ole Johannes fra Sichwan til Puninggai misjonsstasjon, i bydelen Puninggai i Laohokow. Her gikk mesteparten av Ole Johannes sin tid med til å åpne og lede evangelist- og lærerskolen som misjonen startet her i januar 1908.

Forlovelsesbilde av Marie Skordal og Ole Johannes Helland.

Tidlig død
Marie og Ole Johannes Andreas fikk fire barn på fire år, Arnold i 1905, Agnes Bertine i 1906, Klara Beate i 1907 og Marie Julie i 1908. Ved nyttår 1909 rammet tragedien familien i Laohokow. Marie ble rammet av sykdom og døde allerede 11 januar. Ole Johannes reiste heim til Norge etter Maries død. Han reiste alene ut igjen til Kina i 1910 og var da knyttet til skolearbeidet i Laohokow. Han opplevde da på nært hold at konas sambygding, Tønnes Frøyland, ble skutt og drept av røvere i 1914.  Da Ole Johannes kom heim til Norge i 1919, var han først ei kort tid forkynner, før han overtok som rektor ved Fjellhaug skoler. Han døde brått i 1924, 50 år gammel.

Anne Bertine Skordal med Marie og Ole Johannes Helland sine fire barn

Hvordan gikk det så med barna? Kirsten Rafoss Heggdal er gift med Maries barnebarn. Hun er kilde til følgende. Etter hjemkomst bodde alle fire hos besteforeldrene i Øvre Strandgaten 37. Etter ei tid ble det huset solgt, og alle flyttet til Maries søster Otilde Regine Emilie på Laland på Klepp. Etter en tid ble det bestemt at de to yngste jentene, Klara og Marie, skulle flytte til en slektning av Ole Johannes i Ålesund, mens de to eldste ble boende hos moster på Laland.

Tegning av gullsmed Kristian Bernhard Hagen (Sunnmøre museum)

Gullsmed Hagen var en kjent personlighet i Ålesund by og blant kristenfolket i særdeleshet. Han ble født i Molde, men slo seg ned i Ålesund. Her bygget han opp en solid gullsmedforretning. Han var gift med Jacobine Mordal og de fikk fem barn og ett adoptivbarn. Han ble frelst som ungdom, og da han kom til Ålesund startet han straks med kristent arbeid. Først i søndagsskolen, senere i Samemisjonen, Indremisjonen og Kinamisjonen. Hovedengasjementet hadde han i Kinamisjonen, hvor han var ulønnet kretssekretær ved siden av arbeidet i gullsmedbutikken i perioden 1904-1937. Til denne heimen var det Klara og Marie flyttet.

Klara Beate og Marie Julie Helland som vokste opp på Sunnmøre
Marie ble værende i Ålesund hele livet. Hun arbeidet som kontordame og forble ugift. Heller ikke Klara ble gift. Hun flyttet ei stund før krigen til sin søster Agnes i Rogaland. Agnes var helsemessig svak og trengte hjelp. Klara flyttet senere til Stavanger hvor hun arbeidet som samaritt. 

Stavanger Aftenblad 26.6 1976
Stavanger Aftenblad 6. mai 1961

Agnes ble gift med Torvald Georgsen fra Rekefjord. Han tok senere etternavnet Heggdal. Agnes og Torvald fikk to sønner og de drev gard på Skjæveland ved Ganddal. På sine eldre dager solgte de garden og kjøpte hus på Ganddal.  Torvald reiste lenge som forkynner i Kinamisjonen. Arnold ble gift med Tordis, og de kjøpte gard i Forsand. Etter mange år som gårdbrukere, solgte de garden og flyttet til nabohuset til Agnes og Torvald på Ganddal.

Jeg tar med noen flere avisklipp fra Marie Hellands slekt:


Mor. Aftenbladet 31. januar 1925
Far. Aftenbladet 14. oktober 1925
Søster Othilde 75 år.
Aftenbladet 24.08.1945
Bror Marselius 90 år
Aftenbladet 11.03.1970Kilder:
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Jakob Straume: Kristenliv på Sunnmøre og Romsdal
Opplysninger fra Kirsten Rafoss Heggdal
Arne Tiltnes: Norsk Luthersk Misjonssamband 50 år Bind II
Emil Birkeli: Liv i vekst. NMS Stavanger Krets 1842-1942
Nils Dybdal-Holte: Blogg: gudsfolket.blogspot.com
Steinar Skaraas m.fl.: Sokndal gard og ætt bind 6
Misjonæralbumet NLM, Gry forlag 1962
Lars Gaute Jøssang: Aks i vind
Aftenbladet.no arkiv
wisted.net
Digitalarkivet.no

Ingen kommentarer: