onsdag 8. mars 2017

Sigvald Netland – Sokndals første misjonær

Sigvald Netland

En Kina-vind blåste over Norge mot slutten av 1880-tallet og noen tiår framover. Denne misjonsvind nådde også en flokk ungdommer fra Sokndal.

En av ungdommene fra Sokndal var Sigvald Ivarsen Netland. I denne artikkelen vil jeg presenter denne misjonspioneren. Jeg har tidligere presentert fem andre ungdommer fra Sokndal som reiste til Kina i denne perioden.

Oppvekst på Sogndalstrand
På siste halvdel av 1800-tallet var det mange som slo seg ned på Sogndalstrand (Stranden) for å drive handles- og håndverksvirksomhet. En onkel av mi mormor, Lars Vinge, lærte seg bakeryrke i Egersund, og flyttet til Stranden for å drive bakeri.

Ikke langt unna var det en familie fra Netland i Sokndal som slo seg ned i Elvegaten 2. Det var Ivar Andersen Netland og kona Birgitte Skulesdatter fra Nedre Myssa. Birgitte var halvsøster til Grethe Årrestad, Gjertine Årrestads mor. Gjertine er omtalt i en annen artikkel om pionermisjonærer fra Sokndal.

Les om Gjertine Årrestad Johnsen her.

Birgitte og Ivar flyttet til Stranden i 1868 og de hadde da ett barn. Ivar var da skomaker av yrke. Samme år som de kom til Sogndalstrand, fikk de barn nummer to. Han kalte de Sigvald. Senere fikk Birgitte og Ivar enda fem barn, men flere av disse døde som små eller unge.

Sigvald vokste opp i en kristen heim. Da bedehuset på Sogndalstrand ble bygget i etterkant av vekkelsen ved Lars Oftedal i 1872, var Sigvalds far Ivar Netland en av dem som var aktivt med i byggingen. Sigvald sin eldste bror ble frelst som ungdom. Sigvald selv hadde leng lengtet etter fred med Gud. En dag gikk han med broren på møte og på heimveien bøyde brødrene kne og Sigvald tok imot Jesus som sin frelser.

Bertine Netland, Sigvalds første kone

Til Stavanger
 En gang på 1880-tallet flyttet Sigvald Netland til Stavanger. Her gikk han i skomakerlære, men hadde tenkt seg på forkynnerskolen i Bergen. I Stavanger kom han i kontakt med et varmt misjonsmiljø, og ble han sterkt grepet av Kristus og misjonen. Fra 1887 var det mange i dette misjonsmiljøet som hadde fått et sterkt kall for å nå Kinas mange millioner med evangeliet. En av disse var Ole Friestad fra Ogna, som ble Sigvalds gode venn. 


Ole hadde en bror i Egersund som het Abraham. Når Sigvald var på besøk heime i Sokndal, la han ofte turen innom Abraham Friestad for å hilse fra broren Ole. Etter hvert ble det også et nært vennskap mellom Abraham og Sigvald. Nøden for Kinas folk grep også Abraham, som på dette tidspunkt var blitt en velholden forretningsmann. Senere fikk Abraham denne attesten: «Få venner i vårt land har Kinamisjonen ligget slik på hjertet og ofret så meget for den, som han».

Tønnes Frøilands historie

Englandsbrev
Sigvald ble etter hvert overbevist om at han hadde kall til å reise til Kina som misjonær. Han reiste derfor høsten 1889 til England for å forberede seg for misjonærtjenesten. Det var på det tidspunkt enda ikke startet noen egen luthersk Kinamisjonsorganisasjon i Norge. Den kom først i mai 1891.

En måned etter ankomst England, skrev Sigvald et brev til sin nære venn i Egersund, Abraham Friestad. Sigvald var da 21 år gammel:

«Kjære bror! Du kan gjøre noe for kineserne. Herren kalle deg i det han gir deg trang i din sjel. Jeg tror forvisst at der er kvinner i Egersund fylte av Kristi kjærlighet, som vil oppta et arbeid for hedningenes frelse, når det kun blir begynt og satt i gang. Be Herren og han skal gi deg nåde og visdom. Samle noen av de elsklige søstre om deg og i fellesskap anrop Herren med meg at han vil åpne eders hjerter for denne misjon. Jeg har lenge anropt Herren om det. Det skulle bli gledelig for meg når jeg om ett års tid kommer til Norge igjen og besøker eder, å se eder samlet om en gjerning for hedningers frese. Det er Herrens velsignelse som gjør rike. La det kun være ringe i menneskeøyne. Bøn og tro er begynnelsen og enden på all vår gjerning.»

Abraham Friestad fikk med seg lærer Br. P. Mugaas og stiftet forening for Kinamisjon i Egersund 12. desember 1889. Alle møtene ble holdt hos Friestad, over 40 møter per år den første tiden. Foreningen arbeidet for å støtte Sigvald Netland, og han var veldig flittig til å skrive brev til foreningen.

Oline Netland, Sigvalds andre kone

Til Amerika
I England minket pengene for Sigvald, og han vurderte å reise tilbake til Norge. Men så fikk han kontakt med hallingdølen Ole Næstegard d.y. fra Hovet i Hol kommune. Ole var på vei til Kina via Amerika på nyåret 1890, og Sigvald valgte å slå følge. Han fikk låne reisepenger av Næstegaard. De ankom  Amerika 5. februar 1890. Her søkte de kontakt med kristne norske utvandrere. Denne Armerikaturen ble ikke godt mottatt av vennene i Egersund. De skrev og ba om en forklaring, og Sigvald svarte at siden kinamisjonsarbeidet i Norge var så lite organisert og at han var usikker på støtten fra Norge, valgte han å søke kontakt med misjonsvenner i Amerika.

Resultatet av dette var at båndene mellom Sigvald Netland og foreningen i Egersund løsnet. Foreningen gikk i 1891 inn i den nystiftede Kinamisjonsforbundet, hvor både Mugaas og Friestad ble sentrale ledere. Abraham Friestad derimot, beholdt kontakten med Sigvald, og støttet han privat.


Sigvald og Ole slo seg ned i Crookstone i Minnesota. De to ungdommene kom i kontakt med Haugesynoden, og reiste rundt i de norske områdene i Amerika for å søke støtte til sitt misjonsarbeid. Haugesynoden ville utrede sitt Kina-engasjement nærmere, men dette hadde ikke noen av de yngre norsk-amerikanerne tid til å vente på. De dannet derfor en egen organisasjon kalt «The Norwegian Evangelical Lutheran China Mission Society of America (NELCMSA)». Denne ble senere slått sammen med Haugesynodens misjonsarbeid i Kina.

Oline Netland med de to jentene i 1902.
Hun var da lærer på skolen i Kioshan

Seks år i Kina
Da var allerede Sigvald Netland reist til Kina, med avgang fra Amerika 17.oktober 1890.  Han var reist på privat basis, uten støtte fra noen menighet. Senere sluttet han seg til det norsk-amerikansk misjonsselskap nevnt over. I Kina slo han seg ned i innlandsbyen Wuchang.På nyåret 1891 skrev Sigvald Netland heim til Norge: «Av beretninger hjemmefra ser jeg at misjonen i Kina vinner flere og flere hjerter, og at mang folk slutter seg til den. Derfor sendes disse linjer med des større frimodighet. Jeg har anda ikke reist mye i Kina, men på den strekning jeg har reist, finner jeg at arbeidet for evangeliets utbredelse er ganske ubetydelig i forhold til den myldrende befolkning. Dette er tungt å vite og sørgelig og si, særlig fordi disse steder er lett tilgjengelige for misjonsvirksomhet, hvis der bare var arbeidere. Fra andre byer fortelles det at det finnes enkelte kristne som tålmodig lider forsmedelser for evangeliet og gleder seg i et levende håp. Andre roper alvorlig om hjelp og venter med lengsel etter å høre trinnene fra deres føtter, som forkynner det glade budskap.»

I Stavanger hadde Sigvald truffet ei jente som han ble forlovet med. Denne jenta het Bertine Everine Eriksen, og kom til Kina høsten 1891. Da reiste hun sammen med det nystiftede Kinamisjonsforbunds tre første misjonærer, Johannes Brandtzæg, Ludvig Johnsen og Gjertine Årrestad. På kaien i Shanghai sto Sigvald og ventet da båten fra Amerika la til kai 13. november 1891. Gleden var helt sikkert størst over å se sin kommende kone igjen, men det var nok også kjekt å treffe igjen søskenbarnet Gjertine fra Sokndal.

Allerede dagen atter at Bertine kom til Kina, ble hun og Sigvald viet til ektefolk. Knapt to år senere, 26. oktober 1893 fikk de ei datter, Sigfrida Birgit, kalt «Freda». Like etter fødselen ble Bertine syk av tropisk feber og delirium. Hun døde 8. desember 1893 i Wuchang.

Oline Netland i eldre år

På nyåret 1894 innledet Sigvald et nytt forhold, denne gang med Oline Hermansen. Hun var amerikansk med norske foreldre. Foreldrene hadde røttene sine fra Ål i Hallingdal. Oline hadde hørt Sigvald forkynne Guds ord og fortelle fra Kina, mens han var i Amerika. På det møtet fikk hun kall til å reise til Kina som misjonær. Hun ankom Hankow i januar 1893. Oline og Sigvald ble gift senere på året i 1894, og to år senere, 16. juni 1896, fikk de datteren Amanda.

Oline Hermanson Netland med Sigvald Netlands to døtre, 
Sigfrida Birgit (t.v.) og Amanda

Johannes Brandtzæg sine minneord om Bertine Netland i Kineseren
(fra Barstad)
Sigvald Netlands svar til Brandtzæg etter hans minneord.
(Fra Barstad)

Amanda skulle ikke få beholde sin far i mer en knapt to måneder. Like etter at hun ble født, ble Sigvald syk av dysenteri. Livet sto ikke til å berge og han døde i Wuhan i Hubei 9. august 1896. Han ble 28 år gammel. Igjen satt Oline med sin nyfødte datter og ei stedatter på knapt tre år. Oline reiste heim til Amerika etter at Sigvald døde. Men kallet sto ved lag. I 1901 returnerte hun til en ny periode i Kina. Det ble i alt fire perioder i Kina. Siste gang hun kom heim, var i 1927.

Notis i Fædrelandsvennen 18.09.1896

Døtrene til Sigvald Netland slo seg ned i Amerika som voksne. Amanda ble gift med John Skepstad. Hun døde i Minnesota USA 16. juni 1989. Mannen døde samme året. Sigvalds datter Birgit ble gift med Fred Kaufmann. Hun døde 27. juni 1979, mens han døde i 1967. Birgit og Fred fikk to barn, ett som døde i fødselsåret, og Pearl Jean som ble født 15.03.1926. Hun ble gift med Einar Alver Hamborg. Hun døde 12.03.2011.


Sigvald Netlands datter Amanda, reiste også til Kina. Her var hun misjonær 
sammen med sin mann John Skepstad. Klippet er fra 
The Dayly Journal Minnesota 03.10.1972

Sigvald Netland fikk seks år i tjeneste i Kina. Den første tiden gikk med til språkstudier og praktisk tilrettelegging. Senere bodde han og hans andre kone i byen Fancheng. Her arbeidet de sammen med et annet norskamerikansk par, Hanna (f. Rorheim, med røtter fra Ombo) og Halvor Rønning (fra Bø i Telemark). De fikk bygd en klinikk og en skole for gutter og jenter. I tillegg etablerte de et omfattende program for undervisning og forkynnelse. Sigvald ble ordinert til pastor i 1894, to år før han døde.Stavanger Aftenblad
29.01.1938


Kilder:
Josef Tungland: Egersund misjonsforening hundre år. Fast Grunn nr.6 1990
Inger Katrine Barstad: Ærbødigst, Alb. L. Barstad
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Arne Tiltnes: Norsk Luthersk Misjonssamband 50 år Bind II
Emil Birkeli: Liv i vekst. NMS Stavanger Krets 1842-1942
Nils Dybdal-Holte: Blogg: gudsfolket.blogspot.com
Steinar Skaraas m.fl.: Sokndal gard og ætt bind 6
Misjonæralbumet NLM, Gry forlag 1962
Lars Gaute Jøssang: Aks i vind
Craig A. Ferkenstad: Oline Hermanson female missionary to China (Oak Leaves)
Torbjørn Greipsland: Helt til jordens ende
Laurits Nilsens Skrifter i samling 15

Oscar Handeland: 25 aar

J. C.Jensson: Samfunds Haandbog
Erik Kjebekk: Norsk Luthersk Misjonssamband 1891-1991 heimearbeidet
findagrave.com (bilder)
Aftenbladet.no arkiv
Digitalarkivet.no

3 kommentarer:

Unknown sa...

Frederick(Fred)and Freada(Birgit)had one other child, Gloria Kaufman Nov 27th 1933(I am her Grandson). I have some info of Sigvald's time in China.

Steven Donald Graff

Ove Sandvik sa...

Thank you for your info aboaut Freadas child Gloria. I am vert interesting in info about Sigvalds time i China. If you will shear It, you can send IT to may Mail ove.sandvik@gmail.com. Thank you. Ove Sandvik

Anonym sa...

Very interested