mandag 1. juli 2013

Sitater i lett blanding


Moses og den brennende tornebusk
 
Det er mye å lære av å lese i gode bøker, eller å høre hva folk i ulike livssituasjoner har å fortelle. Jeg har plukket meg noen sitat til oppbyggelse, lærdom og ettertanke.

Albert Lunde: Fra «På hellig jord»
Når vi leser i vår Bibel om de ringe redskaper som Gud har brukt til å utføre sin gjerning, finner vi at ingen var så ringe, at Gud ikke kunne bruke dem. Men flere var så dyktige og store i egen øyne, at de var udugelige for Herrens gjerning.
 
Da Moses flyktet ut i ørkenen hadde han ingen anelse om at han der ute skulle møte Gud ansikt til ansikt. Nei, han gikk nok der ute som en bøyd, knust og fortvilet mann. Han som hadde levd ved Faraos hoff hvor han tilkom en høy stilling og var opplært i egypternes visdom – var nå en fredløs, jaget mann – skilt fra sitt folk – ja fra alt som hadde verdi for ham. Kunne det vel være mørkere og verre enn det var? Men når Gud kommer i et slikt menneskes vei, kan Han gjøre mørke til lys og det bitreste til fred.

Johannes Daasvand: Fra «Den indre linje»                                                                   
En predikant klaget seg en gang for Moody over at det fulgte så lite vekkelse med ham i den senere tid. Før hadde han vært brukt til manges omvendelse. Moody som kjente mannen, svarte: Grunnen er den at profeten Natan er død i din forkynnelse. (Du er mannen!)
 
Johannes Brandtzæg                                                                                               
En hver preken bør være en kamp for å vinne sjeler.
 
Per Fugelid i NRK                                                                                        
Hva skjer etterpå(etter døden)? Det skal bli spennende å se.
 
Harald Stene Dehlin                                                                                  
Mangel på indre kraft skal erstattes med ytre iver. Mangel på åndskraft hos oss, skal erstattes av sjelekraft. Resultater må vi se. Vårt hovmodige hjerte krever det. Kan de så ikke frambringes ved DHÅ, så fristes en til å bruke effektive selvlagede metoder.
 
Biskop Laache                                                                                            
Verden i dag er som i går, Frister og trenger og sårer. Kulden den vil i sjelen inn, Giften i tidens vær og vind, Truer å røve oss livet.
 
Carl Olof Rosenius
Vår fulle frihet fra syndens skyld og dom overfor Gud og vår egen samvittighet hviler på en så enkel sannhet som denne at dersom noe blir tatt bort fra ett sted og lagt på et annet sted, så ligger det ikke lenger på det første stedet. Dersom dine synder er lagt på Guds Lam, så ligger de ikke på deg.


Ingen kommentarer: