søndag 14. juli 2013

Nåde nok for deg


Illustrasjon: melodiesofprayer.com
 
Paulus ropte til Gud om at «tornen i kjødet» som plaget ham, måtte tas bort. I stedet fikk han et herligere svar: «Min nåde er nok for deg!»

Paulus ba om noe godt, men fikk altså noe mye bedre. «Min nåde er deg nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet.» 2 Kor 12, 9a Dette er vel noe av det vanskeligste å godta, og å bli bevart i for oss mennesker. At nåden fra Jesus er nok - i alle situasjoner.

Men så fantastisk at frelsen er ordnet slik. For over mitt liv er det skrevet det motsatte: Ikke nok! Ikke nok tro, ikke nok fromhet, ikke nok seier over synd, ikke nok bibellesning og bønn, ikke nok iver etter å vinne andre for Jesus. Lista kunne blitt uendelig lang. Når jeg ser dette, er det så stort å få lov til å hvile i det samme som Paulus fikk hvile i: Min nåde er nok for deg!

Jesu nåde er nok til frelse
I Rom 5 forklares likhet og forskjell mellom Adam og Kristus. «Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange.» Rom5,15

Adams fall førte alle mennesker inn under synden, mens Jesu verk er nok i rikt mål til frelse for alle. Der er nåde nok for alle som tar imot den i tro: «For av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke nogen skal rose seg.» Ef 2,8-9. Det er Jesu verk alene som holder. Du skal få se bort fra din synd, dine vanskeligheter, din torn. Det kan ikke gjøre noe fra eller til. Jesu nåde er nok.

Dette er ikke billig nåde. Prisen var ufattelig høy. Det står så fint i en sang: «Naglet til korset blev skylbrevet mitt.. Kristus har kjøpt meg så dyrt med sitt blod, å for en nåde, nåde stor.» Vi leser om prisen bl.a. i Jes 53,5: «Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.»

Hør det! Tro det! Alt er ferdig, alt er fullkomment gjort, Når Gud reiste Jesus opp av grava, var det et godkjenningsstempel på at veien til himmelen igjen er åpen, og veien er Jesus selv.

Jesu nåde er nok til å bevare deg
Far hadde et bibelord som han trøstet seg til når tankene ble urolig om han skulle nå himmelen eller ikke: Fil 1,6: «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,» Den som er i Jesus, han er Gud mektig til å bevare.

Kan hende du er urolig for å nå fram. Du kjenner på at synda er så levende i deg. Hør: Om synda er, stor er nåden enda større. Jesu verk er uendelig mye større enn Adams fall. Om du hadde all verdens synd på din samvittighet, nåden er større. Om du gang på gang svikter i tjeneste, nåden er større, "Du får koma til Jesus når gale det gjekk, du får koma for tusende gang".(TB)

Nåde nok i tjenesten
En del av Guds nåde er at han setter oss i arbeid. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.» Ef 2,10. Jesus setter sine i arbeid med ferdiglagde gjerninger, og utruster oss med de nådegaver vi trenger for å utføre tjenesten.

Ser du nåden hele veien. Gud er den som handler, vi er redskap. Gud kaller. Gud gir det vi trenger for oppgaven. Gud legger gjerningen ferdig. «Men er det av nåde, da er det ikke mere av gjerninger, ellers blir nåden ikke mere nåde.» Rom11,6

Har du fått del i den frelsende nåde?

Ingen kommentarer: