lørdag 1. april 2023

Palmelørdag – påsken dag for dag


Lørdag før palmesøndag var Jesus på plass i heimen til Marta, Maria og Lasarus. Her ble han boende fram til skjærtorsdag.

Jeg vil denne påsken skrive litt om hva som skjedde de ulike påskedagene, fra palmelørdag til første påskedag. Jeg vil sitere en del fra Bibelen. I tillegg har jeg fått hjelp av forfatter av bibelverket Gullgruben, C.Asschenfeldt-Hansen og forfatteren av fasteboken Guds Lam, Andreas Fibiger.

Palmelørdag er det en viktig hendelse som skjedde. Jesus og vennene hans hadde en samling i Simon den spedalskes hus i Betania. Jesus og disiplene var antakelig kommet fra Jeriko på fredagen før sabbaten startet. Når sabbaten var over lørdag kveld, var det naturlig å samles sammen med venner. Vi leser fra Joh 12,1-11:

Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lasarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var en av dem som satt til bords sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardus-salve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft.

Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham: Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjerte, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da: La henne være! Hun har gjemt den til dagen for min gravferd! For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.

En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lasarus, som han hadde oppvakt fra de døde. Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lasarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.

Maria viser her nok en gang sin kjærlighet til Jesus, ved å salve han med en meget kostbar salve. Judas var opptatt av helt andre ting. Han var en tyv, og kritiserte Maria for at hun heller burde solgt salven og gitt den til de fattige. Da ville han hatt mulighet til å fylle lommene sine med penger fra kassen. Maria hadde sett det Judas ikke så: Jesus er frelser min.

Herligste navn som er uttalt på jord: Jesus, Jesus

I det er frelse for hver den som tror Jesus, Jesus

Det har meg styrket i prøvelsens dal

Det har meg styrket i festsmykket sal

Det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus

(SB 79)

 

 

 Ingen kommentarer: