lørdag 8. april 2023

Påskeaften – påsken dag for dag


Jesus var i graven hele påskeaften. Disiplene satt redde i Jerusalem, mens yppersteprestene var urolige.

Jesus lå i graven fra langfredag kl.18.00. Det var da sabbat, så jødene holdt seg i ro og feiret dagen. Disiplene og Jesu venner var nok knust. Jesus som de hadde fulgt i tre år og som de var overbevist om var Messias, var nå død og begravet. Tanken slo dem nok hva som nå ville skje med dem som var Jesus sine nærmeste.

Fortvilelsen var også stor over Judas som hadde sviktet Jesus og disiplene så fatalt. Han hadde etter korsfestelsen kastet pengene han fikk av yppersteprestene inn i tempelet. Deretter gikk han og hengte seg.

Neste dag (påskeaften), som var dagen etter forberedelsesdagen, samlet yppersteprestene og fariseerne seg hos Pilatus. De sa: Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde: Etter tre dager blir jeg reist opp! Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham, og så si til folket: Han er reist opp fra de døde! Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første. Pilatus sa til dem: Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan! De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. (Matt 27:62-66)

Da sabbaten var over påskeaften kl.18.00, gikk Maria Magdalena, Maria Jakobs mor og Salome på markedet og kjøpte velluktende salver. De ville dagen etter, oppsøke Jesu grav og salve hans døde legeme.


Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev,

Og i din grav i haven, der ble min synd begraven

Til evig skjul og gjemme, hva skulle da meg skremme?

(SB 439)


Ingen kommentarer: