torsdag 2. desember 2021

Er nattverden for alle?


Nattverden er et nådemiddel der Gud gir sin nåde og tilgivelse gjennom brødet og vinen. Hvem er nattverden for, er den for alle?

Erik Pontoppidan skrev ei bok for konfirmanter, som het «Sannhet til gudfryktighet». Denne var barnelærdom i mange generasjoner i Norge. Her er hva han svarer på spørsmålet, ut fra Guds ord:

Hvem er den hellige nattverd innsatt for? Bare for sanne kristne som har den alder og dømmekraft at de kan prøve seg selv.

Men er alle som har forstand og dømmekraft, skikket til å nyte den hellige nattverd? Nei, Kristus har innstiftet den bare for sine egne disipler […] De som lever som fiender av hans kors, må derfor ikke nyte nattverden (1 Kor 10,21)

Har da en ugudelig ingen rett til nattverden eller noen nytte av den? Nei, absolutt ingen, så lenge han lever i sin uomvendte stilling. […]

Men kunne ikke ugudelige bli vekt opp og bli bedre mennesker om de fikk komme til nattverden? Nei, for nattverden styrker mennesket i den tilstand det er i. Hvis de ikke først får nåde til å omvende seg av hjertet, blir de verre i stedet for bedre om de går til alters. […] (1 Kor 11,17 og 1 Kor 11,30)

Da lekfolket kjempet for fri nattverd for 100 år siden, var det vanlig med massealtergang. Før den tid måtte alle gå til nattverd. Det var bare presten som hadde lov å lede nattverden. Mange kristne fant det vanskelig å gå til nattverd i kirkene. De kjempet gjennom at nattverden kunne forvaltes også av ledere innen lekfolket. Da var de nøye med å presisere hvem nattverden er for, og leste også advarselen mot å spise seg til doms. (1 Kor 11,27-28)

Nå er bedehusenes nattverdforvaltning mange steder like åpen som i kirken. Mange steder sies ikke tydelig hvem nattverden er for, og det leses ikke advarselen fra 1 Kor 11,27-28. Innbydelsen er som i kirken, «kom for alt er ferdig». Et bibelvers som ikke har noe med nattverden å gjøre, men er et kall til uomvendte om å ta imot innbydelsen til frelse.

Det er tid til å våkne opp, og tenke gjennom på nytt, om vi er på vei bort fra Bibelens rammer rundt feiringen av nattverden. Det er et veldig stort ansvar å innby ufrelste til nattverden. Da innbyr vi dem til dom.

Nattverden er et nådemåltid til syndenes forlatelse for Guds folk. I tillegg er det et måltid der Guds folk får forkynne for hverandre at «dette er Jesu legeme» og «dette er Jesus blod». Det er også et minnemåltid til minne om Jesus, og et måltid der vi skal få se fram mot det himmelske måltid.

Ingen kommentarer: