lørdag 3. juli 2021

Har du fred med Gud?

(Illustrasjon: peacefromchrist.com)

Det finnes mange tusen avguder i verden, men bare en Gud. Denne ene Gud vil være sammen med deg i en evighet, for han elsker deg. For at det kan skje, må du ha fred med Gud. Har du det?

På et møte fortalte en godt voksen mann om da han som ungdom, var på leir på Tonstadli. Han hadde vokst opp i en kristen heim, men var kommet på avstand fra Gud. Samtidig kjente han på en uro angående sitt Guds-forhold. På vei til et av møtene på leiren, kom Otto Aase og la hånda på skulderen til ungdommen og spurte: Hvordan er det, har du fred med Gud? Otto sa ikke mer, men det han sa ble til et kall for ungdommen.

Guds ord sier: «Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige.» (Jes 48,22) Når Bibelen her snakker om den ugudelige, er det ikke slike som lever et vilt liv i åpenbar synd, jo, de også. Men den sier sannheten om oss alle, slik vi er av naturen. Denne ugudelighet gjør at ikke noe menneske har fred med Gud i seg selv, og kan heller ikke få det med egne «fredsforhandlinger». «Freds vei kjenner de ikke». (Rom 3,17).

Men det er likevel mulig for deg å få fred med Gud. Det kan du få ved å ta imot et fullført frelsesverk. «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:8) Jesus har ordnet med en fullkommen frelse, Han levde et fullkomment liv i ditt sted, og tok på seg å ta straffen for dine synder. Frelsen er en stor byttehandle. Jesus tok di synd og sonet for den på korset. Du får Jesus sitt fullkomne liv som ditt. Dette kalles å bli rettferdiggjort. «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» (Rom 5,1)

Har du fred med Gud? Det kan du få mens du er her på jord. Det kan du ikke få etter at du er død, eller etter at Jesus har kommet igjen for å hente sine til seg. Derfor vil jeg si så sterkt jeg kan; Du må ta imot Jesus som din Frelser i dag! I morgen kan det være for sent. Vi kan vente Jesu gjenkomst hva tid som helst!

«Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» (Jes 1:18)


Ingen kommentarer: