onsdag 9. januar 2019

Trofast misjonsarbeid


Sanggruppa "Samklang" ledet av Ingebjørg Tungland
De siste 25 årene av NLM Jørpelands hundreårs historie, var preget av et jevnt og trofast misjonsarbeid uten store vekkelser. Mange nye ansatte ble rekruttert, både til heime- og utearbeidet.

- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 20 -

I denne artikkelen vil vi gi noen korte glimt fra hva protokollen for NLM Jørpeland meldte fra misjonsarbeidet.

Forlengede møteserier
Det ble ikke meldt om noen gjennomgripende vekkelser i perioden 1982-2005. Noen møteserier ble imidlertid forlenget, og noen få ble frelst. 6.-24. januar 1982 ble den to ukers planlagte møteserien forlenget med ei uke. Talere var Oddvar Dahl og Magnar Thingbø.

16. august 1989 startet NLM en teltmøteserie på Asgaut Fjelde sitt jorde på Fjelde. Gerhard Fjelde og Jan Tangjerd var talere. Etter to uker ble møtene flyttet til bedehuset. Mye folk gikk på møtene og noen tok imot Jesus som sin frelser. Møtene ble avsluttet 8. oktober.

Morten Korsvik

Nye utsendinger
14. august 1983 var det på ny misjonærinnvielse på Jørpeland. Da ble Inger Janet Sandsmark (fra Alsvik) innviet til misjonær i Japan. 18. august 1984 ble Annlaug Mugaas (fra Jørpeland) innviet til misjonstjeneste i Etiopia. Begge dager var det stapp fullt på bedehuset. Det var tale av henholdsvis Jon Kvalbein og Ommund Lindtjørn.

Ellers må nevnes at Inger og Morten Korsvik (fra Jørpeland) ble innviet i Inderøy kirke til tjeneste i Kenya fra 1990. Reidun (fra Voster) og Jens Nordaberg reiste til Peru i 1980 og har hatt Jørpeland som base på heimeopphold. Lisbeth og Roald Tungland reiste til Kenya i 1990 og er bosatt på Jørpeland. Berit Reidun Nag (fra Solbakk) reiste til Kenya i 1998. En nærmere presentasjon av disse og forkynnere fra Jørpeland, kommer i en senere artikkel.

Litt forskjellig
Det har vært ulike tiltak som har blitt startet for å prøve å nå ungdom med Guds ord. I perioden 1982-83 var det ungdomsmøter på Gry annen hver fredag. Våren 1989 ble det dannet ei ny ungdomsgruppe med Tor-Gisle Ravnås, Jon-Kåre Årvik, Odd Jøssang og Bernt Magne Erland som ledere. Åge Gjørøy overtok for Erland etter kort tid, fordi Erland måtte i militære. Denne gruppa hadde samlinger på bedehuset annen hver lørdag. I april 1994 ble Gry-treffen startet opp for barn i 5.-8. klasse

8. oktober 1983 ble den første misjonsmessa for Strand arrangert. Den var et samarbeid mellom foreningene i hele Strand og arrangert på Tau. Gry misjonsforening startet opp med årlig basar 4. mai 1985. 5 desember startet en flokk pensjonister opp et julesalg på Gry med Kjell Magnor Kvalvåg som fast andaktsholder, mens det på nyåret 1993 ble startet opp med formiddagstreff på bedehuset annen hver lørdag formiddag.

Strandbuen 04.12.1992


Av stormøter kan nevnes at foreningens 80-års jubileum ble markert 14.desember 1985 med Tore Tungland som taler og Josef Tungland som historieforteller. 12.-13. juni 1993 var kretsmøtet for NLM arrangert i Idrettshallen på Jørpeland.

Ellers har spørsmål om deltakelse i fellesmøter vært en gjenganger. I 1989 vedtok styret at NLM ikke vil være med på fellesmøter. I 1994 svarte NLM ja til å bli med, for da var det bare lutherske organisasjoner og Den norske kirke som var med. Saken ble vurdert fra år til år med noe ulike konklusjoner.

9. desember 1989 vedtok årsmøtet å starte utbygging og oppussing av Gry. Innvielsesfesten for nye Gry var 21. januar 1994 med Hartvig Skartveit som taler. På årsmøtet i 2002 vedtok man å gå med i en stiftelse som skulle kjøpe nabobygget til bedehuset, AS Møbler. Bygget fikk navnet Kraftverket.

Kraftverket. Den nye delen av bedehuset på Jørpeland

Ellers dukket det opp et spørsmål fra bedehusstyret i 1994 om å opprette et eldsteråd for bedehuset. Styret for NLM gikk mot dette fordi det mente at det er for ulikt teologisk syn mellom de forskjellige organisasjonene.

Da NLM gikk inn i sitt hundrede år, besto styret av følgende: Ingebjørg Tungland, Odd Jøssang, Marit Alsvik, Audun Jøssang, Lisbeth Tungland, Reidun Kirkholm (1.v.) og Arild Berge (2.v.)

Økonomi
Misjonsfolket på Jørpeland har bidratt med betydelige beløp til misjonen i løpet av disse vel hundre år NLM har eksistert på Jørpeland. Vi tar med noen årsresultat fra noen ulike år etter krigen.
1949: kr.8.946,90
1959: kr.17.225,83
1973: kr.56.579,01
1983: kr.186.278,00
1993: kr.334.088,10
2003: kr.442.997,50

Utsyn nr.36 1985

Foreninger
Opp gjennom årene har foreninger for NLM kommet og gått, mens noen har vært særdeles trofaste. I 2003 var følgende foreninger nevnt i protokollen:
1. Jørpeland misjonslag
2. Eldre kvinneforening
3. Yngre kvinneforening
4. Sara kvinneforening
5. Vårbudet kvinneforening
6. Rebekka kvinneforening
7. Lilja Kvinneforening
8. Vårglimt kvinneforening
9. Jørpeland mannsforening
10. Jørpeland yngre mannsforening
11. Boas mannsforening
12. Myra mannsforening
13. Føremiddagstreffet
14. Norea gruppe
15. Framtid guttelag Gry
16. Gry jentelag
17. Barnegruppa bedehuset


Kilder
Protokoller NLM Jørpeland
Aftenbladet.no
Nb.no
Dagen.no
Strandbuen.no
Ingen kommentarer: