mandag 14. januar 2019

Fra misjonslag til misjonsforsamling


Mye har skjedd i misjonsarbeidet på Jørpeland også etter 2005. Den historien får komme ved en senere anledning.

- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 24 -

Tre ting vil jeg likevel nevne fra denne perioden:

Gunn Tåve Norland er leder av styret for Misjonsforsamlingen i 2018.
(bilde fra facebook)
Misjonsforsamling
I perioden etter årtusenskiftet har mange av NLMs misjonslag gått over til å kalle seg misjonsforsamling. Dette har også skjedd på Jørpeland. Det er nå fast søndag formiddagsmøte annen hver søndag kl.11.00. Det er dåp og nattverd i forsamlingen, i tillegg til de faste punktene med forkynnelse, sang og forbønn. Gunn Tåve Norland er i 2018 leder i styret for forsamlingen.Gjenbruksbutikk
I 2015 ble det startet opp gjenbruksbutikk på Jørpeland i regi av NLM Gjenbruk. Hans Kirkholm er styreformann og Ellen Førland butikkleder. Butikken leide først lokaler i nabobygget til Essostasjonen. Senere fikk NLM kjøpe hele etasjen, og butikken ble utvidet til det dobbelte. Alle som arbeider i butikken er ulønnet. Det er medarbeidere fra hele Strand, fra Forsand og Hjelmeland.


Tryggheim Strand
Nevnes må også at NLM i 2014 startet opp med en egen grunnskole på Tau. Skolen fikk navnet Tryggheim Strand og er et tilbud til elever i 1-10 klasse fra hele Strand. Det er også elever fra Finnøy og Hjelmeland kommuner. Rektor ved skolen er Brynhild Soppeland og styreleder er Birger Helland.

Det har vær trosstyrkende å arbeide med misjonshistorien for NLM på Jørpeland. Gud har rikelig velsignet bygda vår. Må vi be om at Gud fortsatt må velsignelse tjenesten med å nå ut med Guds ord til folket. Vi trenger sårt vekkelse på ny!Ingen kommentarer: