mandag 1. august 2016

Carl Olof Rosenius - Barenkårets nåde


Det er i år 200 år siden forkynneren Carl Olof Rosenius ble født. Jeg publiserer i den forbindelse en artikkel om eller av Rosenius hver måned.  Artikkelen for august er et lite avsnitt fra «Skrifter i utvalg 3».

 Det tredje bindet av Rosenius sine skrifter i utvalg består i hovedsak av hans fortolkning av «Fader vår», samt noen andre oppbyggelige artikler. Glimtet under er hentet fra fortolkningen av den femte bønn: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.»

«Paulus taler om tjenere og barn i huset, og peker særlig på Abrahams hus, som står som et forbilde. Mange tenker ikke på det, men Gud har gitt oss et godt bilde på sin nådeordning i våre hjem.

De kjære barna i huset lever jo i en nådens ordning, de blir aldri skyldig noen ting, hvor mye de bruker, og hvor lite de arbeider. Alt de trenger har de gratis. De får mat og drikke, klær og stell, sin seng og sin oppdragelse. Bere etter noen få år blir dette store summer. Barna bringer ikke noe til huset, de bare bruker. Likevel blir de aldri skyldige noen ting, og når de i mange år har fått alle disse gode ting, så skal de arve alt sammen til slutt.

Men tjenerne i huset, som kanskje innbringer alt det som huset lever av med sitt trofaste slit og arbeid, dem holder en regnskap med. Har de i årets løp tatt ut mer enn den lønn som tilkommer dem, så står de i gjeld. Og å arve huset, det blir det aldri tale om. Men barna blir aldri skyldig noen ting, tross alt det de bruker og til tross for at de ikke tjener det minste. Er ikke det en merkelig ordning?

Og hva kommer det av at barna ikke blir skyldig noen ting? Det kommer ganske enkelt av at en ikke holder noe regnskap med dem. Det er jo barna våre, heter det, og hvem holder vel regnskap med barna, så lenge de er små og spiser ved sin fars bord? Her er hemmeligheten i Guds rike. Om vi er skyldfri eller står i gjeld hos Gud, det avhenger av om vi er barn eller tjenere, den frie kvinnes barn eller tjenestekvinnens barn.


Se på din egen familie, så har du et bilde på nåderiket. Nettopp dette bildet er det Skriften så ofte bruker. Slik som det er med dine barn, slik er det med dem som er i Kristus og lever i barnets forhold til Gud. Gud har ingen regning med dem. De er et folk som Gud ikke tilregner synd, de lever av nåde for sin førstefødte brors skyld. Derfor har de alltid barnekårets nåde.»Ingen kommentarer: