fredag 1. juli 2016

Carl Olof Rosenius - Dåpen


(foto: agderkultur.no)
I forbindelse med at det i år et 200 år siden den svenske forkynner og forfatter Carl Olof Rosenius ble født, presenterer jeg glimt fra hans forkynnelse og liv i noen artikler.

Artikkelen for juli handler om dåpen. Jeg tar med noen glimt fra Rosenius sin undervisning om dåpens sakrament:

«Slik er det med dåpen. Uten Guds ord er det bare vann og ingen dåp. Men ved det løftet som Kristus knyttet sammen med dette vannet, er det et sakrament, hvor all nåde og frelse er nedlagt. Slik forklarer også Paulus dåpen i Ef 5,26. Han taler der om hvordan Kristus har beredt sin brud, og så sier han: «Han renset den ved vannbadet i Ordet». Merk: I dåpens bad – men ved Ordet. Slik leser vi også i Luthers lille katekisme: «Vann gjør det visselig ikke, men Guds ord, som er med og hos vannet.»

«Gud hjelpe oss alle til å fatte den trøst mer og mer, så vi i all vår svakhet og skrøpelighet må lære å si: Jeg er jo ikke døpt til meg selv, men til Kristus. Jeg kan likevel aldri bestå for Gud i min rettferdighet, men i hans, jeg er jo ikledd Kristus! Bort med all sorg og fortvilelse! Kristus har ikke syndet! Og la oss så ved denne trøst hente kraft og mot til å leve med ham og dø med ham.»

«Det kommer først og fremst an på hva vi tror om dåpens verd og betydning. Er dåpen bare en lydighetsgjerning, bare en bekjennelseshandling, da er det klart at bare de voksne bør døpes. Men er dåpen et Guds nådemiddel, er det sant som apostelen sier, at «Gud etter sin barmhjertighet frelste oss ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd» Tit 3,5 – Joh 3,5 – 1 Pet 3,21 – Ef 5,26, da tror jeg at nettopp de små barna passer best til å bli døpt, de som er satt til et forbilde for de voksne».

«Dåpen er den frelsens ark som ikke går i stykker, selv om noen faller ut av den. Dåpen er den stadfestede og bekreftede testamenthandling, som eier sin kraft hos Gud selv om arvingen flakker omkring borte i fremmede land. Han behøver bare komme tilbake og ta i besittelse de rikdommer som en gang for alle ble gitt ham i dåpen.»
Ingen kommentarer: