søndag 26. juni 2016

Kvinnelig regionstyreformann - tjenestedeling for fall?

 
Mens kampen om «Det 6. bud» raser som verst, er det en annen sak som gjelder vår bibeltroskap som er under stadig større press. Men den saken får liten oppmerksomhet.

For mange år siden skrev en gammel venn et leserinnlegg. Her brukte han et bilde om en gjeter som hadde oppdaget et stort rovdyr som angrep buskapen sin. Gjeteren ble veldig opptatt av å holde det store rovdyret borte fra flokken. Ja, så ivrig var han, at han forlot flokken for å jage rovdyret langt bort. Det som imidlertid da skjedde, var at mange små rovdyr brøt seg inn i flokken, mens gjeteren var borte.

Dette bilde dukket opp i minnet da jeg leste at en av NLMs regioner nå har valgt kvinnelig formann i regionstyret. Et tillitsverv som inntil nylig utvetydig har vært sett på som en åndelig hyrdetjeneste.


Etter en hard og intens kamp i organisasjonen vår, gjorde generalforsamlingen i Bergen i 1991 et vedtak om at alle ansatte er forpliktet til lojalitet mot «tjenestedelingsprinsippet». GF definerte også en del stillinger og tillitsverv som hyrde- og eldstetjenester. Blant disse var formann og nestformann i kretsstyrene.

I 1997 delegerte GF den øverste lære og hyrdemyndighet til Rådsmøtet og HS, og kunne dermed åpne for kvinnelig stemmerett i GF. Fra 1997 er det altså Rådsmøtet som er GF i lærespørsmål.

Etter 1997 har det nesten vært helt stille når det gjelder spørsmålet om tjenestedeling mellom menns og kvinners tjeneste i organisasjonen vår. Men under denne stillheten har HS stadig åpnet for at stillinger og tillitsverv som før var definert som hyrdetjeneste, nå er åpnet også for kvinner og dermed «fratatt» sin hyrdefunksjon. Problemet er bare at for mange av disse tjenestene, er ikke innholdet i tjenestene blitt endret.

Noe av dette ble formalisert da HS høsten 2013 vedtok en praktisk veiledning om menn og kvinners tjeneste i NLM, der flere stillinger og tillitsverv som før var tillagt hyrdefunksjon, nå ikke lenger er det. Jeg har tidligere uttrykt at jeg mener at HS ikke kan foreta en slik omfattende endring av GF-vedtaket fra 1991. Den myndigheten er det Rådsmøtet, som HS er en del av, som har. Hele saken bør derfor etter mitt syn komme opp til vedtak på neste Rådsmøte.

Talende taushet? (blogg-artikkel fra 2013)
 
I 2010 ble kretsene i NLM nedlagt og slått sammen til store regioner. Jeg har møtte i ulike kretsstyrer i perioden 1988-2010 (ikke 2003/2004). I perioden fra 2011 til nå har jeg møtt i regionstyret i Region Sørvest. Ansvaret til regionstyret og formann/nestformann er ikke blitt mindre etter omleggingen i 2010, heller tvert imot. Styrene har fått større ansvar, og formannens og nestformannens hyrdeansvar er bare blitt mer omfattende.

Det er derfor overraskende at regionstyret i Region Øst nå har valgt en kvinnelig formann. I normalreglene står det følgende: «Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år og kun menn kan velges til styreleder (Jfr. HS-dokumentet «Kvinners tjeneste i den troende forsamling» av 1991.)» I HS sitt vedtak i 2013 står følgende: «Styreleder er regionleders nærmeste overordnede og vi anbefaler at denne rollen blir tillagt et særskilt hyrde- og læreansvar.» Her handler altså regionstyret i Region Øst i strid med NLMs normalregler og anbefaling fra HS.

Djevelen er en tusenkunstner når det gjelder å få oss til å tvile på Guds ord. Han har ingen ting imot at vi kjemper hardt og intenst mot homofil praksis, hvis han i ly av dette kan få slippe til med sin gift i andre saker. Her står vi i fare noen og enhver.

Vi trenger å hjelpe hverandre og be for hverandre slik at det ikke skjer med oss slik Paulus fryktet for ville skje med menigheten i Korint: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» (2 Kor 11:3)

3 kommentarer:

Nils Dybdal-Holthe sa...

Takk for opplysningen og åtvaringa, Ove. Dei små revane er fårlege. Nils dh.

Per Ola Hovd sa...

Tusen takk for klar tale. Dessverre er det mange menn som har sviktet som hyrder + at mange kvinner uten kall har tiltatt seg forkynner- og hyrdeoppgaver uten at Herren har kalt dem til oppgaven. Regionstyrene har selvsagt også hyrdeansvar uavhengig av hva GF eller HS har vedtatt. Der kaller Gud kun menn til oppgavene. Guds Ord er levende og Gud våker over sitt ord også i dag.

Unknown sa...

Vil takka deg Ove for at du tek opp dette. Godt me har slike som taler klart om vanskelege ting!

Magne Austneberg