mandag 1. februar 2016

En fullkommen rettferdighet

I år (2016) er det 200 år siden den svenske 
forkynneren Carl Olof Rosenius ble født. I den forbindelse vil jeg hver 
måned dette året ta fram noen glimt fra hans forkynnelse.

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes 1,18

Vi er nå inne i selve brudekammeret, hvor bare brudgommen bør være hos bruden. Loven dundrer stadig på døren og sier: Men du må da selv være from og hellig og holde Guds bud, hvis du vil bli frelst. Til det skal vi svare:

Det er sant, jeg må være hellig og holde Guds bud. Men når du legger til: Hvis du vil bli frelst, - så vil jeg ikke høre mere på deg. For når det er tale om min salighet, da gjelder mitt liv ingen ting. For det er alt avgjort at jeg er fortapt for loven.

Men det er også avgjort at jeg har en fullkommen rettferdighet i min dyrebare brudgoms rike fortjeneste. Han har gjort alt det for meg som du noen gang kan kreve. Jeg verken kan eller vil komme fram for Gud med noen annen rettferdighet.

Kom derfor igjen i rette tid med dine påminnelser.  Kom igjen når det er tale om mitt liv – minn meg om å være barmhjertig, tålmodig, ydmyk, kysk, tilgivende osv. Men her når det gjelder mitt forhold til Gud, vil jeg ikke høre på deg; for da har jeg en helt annen, en fullkommen, ja guddommelig rettferdighet.

Priset være min Herre Jesu navn!Fra: Skrifter i utvalg, bind IV. Loven og evangeliet. Lunde 1968
Ingen kommentarer: