torsdag 3. april 2014

Trossamfunn i NLM


Fra GF 2012
 
Det pågår for tiden en høringsrunde rundt om i landet, der NLMs hovedstyre ber misjonsfolket om råd hvorvidt det skal opprettes et trossamfunn i NLM.

Saken var oppe til behandling på GF i 2009, men saken ble da utsatt. Mange ventet at saken skulle komme opp igjen på GF 2012, men hovedstyret valgte å vente til 2015. Nå er de i gang med å forberede saken for neste års GF, og høringsmøtene er en del av disse forberedelsene.

Et samlet HS anbefaler at det opprettes et trossamfunn i NLM. To alternativer blir drøftet. Det ene er opprettelsen av ei egen frikirke(maksimumsløsning), mens det andre alternativet er et trossamfunn som kun er et medlemsregister uten noen egen aktivitet utenom NLMs ordinære foreninger og forsamlinger (minimumsløsning). En lignende ordning som den siste har Frelsesarmeen og Indremisjonsforbundet innført. NLMs hovedstyre anbefaler en slik minimumsløsning.

Personlig ser jeg ikke noe behov for å stå som medlem i noe trossamfunn. Jeg er utmeldt av Den norske kirke, men har ikke melde meg inn i noe annet trossamfunn. Ut fra Guds ord er kirken Guds folk. Den er en åndelig størrelse, ikke noen ytre organisasjon. Jeg er med i NLM og slutter meg til de bekjennelsesskrifter NLM er forpliktet på. Noe mer enn det ser jeg ikke at det er behov for.

I 2009 stemte jeg for en utsettelse av saken. Jeg var imot opprettelsen av et trossamfunn etter minimumsløsningen, fordi mange ting var usikkert rundt dette da. Nå har vi erfaring fra bl.a. ImF, som tilsier at det ikke er noen stor tilstrømning til deres «register-trossamfunn».  Deres kirkesamfunn har heller ikke fått noen konsekvenser for det vanlige arbeidet på bedehusene.

Av hensyn til dem i NLM som ikke kan stå i Den norske kirke og som føler et behov for å stå registrert i et trossamfunn, vil jeg denne gang støtte HS sitt forslag om opprettelse av et slikt «register-trossamfunn». De som ønsker det kan da stå registrert i NLM-trossamfunnet, men all aktivitet skjer gjennom NLMs foreninger og lag som før. Personlig vil jeg derimot ikke melde meg inn i et slikt register.
 
 

1 kommentar:

Anonym sa...

Fint at denne saka blir satt under debatt på alvor nå. Personlig er også eg imot denne minimumsløsningen som Hst går inn for. Eg ønsker ein maksimumsløsning ("frikirke"), delvis fordi NLM allerede nærmest fungerer slik i dag - mangler bare fullstendig medlemsregister. Alternativet er å bli ståande i Dnk, uten å legge noe spesiell betydning i det, som nå. Men den lokale menigheten (misjonsforsamlinga) bør vektlegges, det er sannsynligvis NLM enig i. Tobias Salmelid