lørdag 26. april 2014

I morgen kan det være for sent


 
Er du frelst? Blir du med til himmelen om Jesus kommer igjen i dag?

Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Hebr 3,7-8

På 70-tallet var det en artist som bodde i Strand som het Stanly Jakobsen. Han ble landskjent med ei vise: "I morgon, i morgon, men ikkje i dag. I dag, ja, i dag gjør eg ikkje det slag". Det var treffende for mange oss, både i hverdagslige ting og i vårt forhold til Gud. Det er så lett å utsette ting, skyve ting foran.

 
Men i Guds rike heter det ikke «i morgon», men det heter i dag! Ingen av oss vet om får flere dager. Derfor sier Jesus: I dag om du hører min røst, så forherd ikke hjerte ditt.

Brorson skriver så sterkt i ei av sine salmer: Nr.175 v1-2:

I dag er nådens tid, I dag er Gud å finne,
Nå kan alvorlig flid Hans milde hjerte vinne.
Opp, opp til angers gråt Og etter Jesus jag,
Men snart - det er mitt råd - Nå heter det i dag!

I dag begynn, og spar Det ikke til i morgen. 
Hva morgendagen har Å bringe, er forborgen.
Kan hende klokken slår I dag sitt siste slag –
Nå leges sjelesår, Nå heter det i dag!

I ei kristen vise blir faren med å utsette avgjørelsen om sitt gudsforhold tatt opp. Visa begynner slik: "Nei, ikke ennu sa en liten gutt, når jeg blir voksen skal jeg meg omvende!...." Gutten ble voksen og utsatte avgjørelsen til han ble gammel og syk. Til slutt ble det for sent.

Det er mange som tenker som denne gutten. De hører Guds kall, men forherder sitt hjerte. Derfor sier Jesus nå i dag: Om du hører Jesu røst til frelse, så svar han ja i dag.

Jesus innbyr deg i dag: Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes1,18


Ingen kommentarer: