onsdag 28. september 2016

Synderes vennPatriarken Jakob var ingen syndfri mann. Han var en bedrager og en løyner. Men i møte med Gud fikk han oppleve å få sine synder forlatt.

I mors liv holdt han sin bror i hælen, i sin manndom kjempet han med Gud, han stridde med engelen og vant. Han gråt og bad om nåde. I Betel møtte han Gud - der taler han med oss. Hos 12,4-5

Har du tenkt over hva slags folk det er som Bibelen forteller om, som fikk et frelsende møte med Gud? Vi synger i en barnesang, jeg vil ligne Daniel og jeg vil ligne Rut. Disse to personene står det stort sett bare gode ting om. Men er det typisk?

Adam
er den førte personen Bibelen omtaler. Han og Eva er de eneste mennesker utenom Jesus selv som har levd et liv som syndfrie. Men vi vet hvordan det gikk. Ved første fristelse falt de i synd og førte hele menneskeheten med seg i fallet.

Moses
Han så en israelitt og egypter som sloss, og grep inn og slo i hjel egypteren. Mordet førte til at han flyktet ut i ørkenen. Her stiftet han familie og unnlot å omskjære sønnene sine, til tross for Guds klare påbud.

David
var kongen etter Guds hjerte. Men vi vet at han likevel langt fra var syndfri. Han drev hor med Batseba, slo hjel Uria, han løy for å skjule det han hadde gjort.

Peter
fornekt at han kjente Jesus. Ja, han til og med bannet på at han ikke visste hvem Jesu var, selv om han like før hadde talt i store ord og sagt at om alle andre sviktet Jesus, skulle i hvert fall ikke Peter gjøre det. Etter Jesu himmelfart får vi skildret hvor sterk menneskefrykten var også hos Peter. Han spiste sammen med hedninger, noen jøder etter jødisk skikk ikke skulle gjøre. Så dukker det opp noen som mente at heller ikke kristne jøder skulle spise sammen med hedninger. Da hyklet han og trakk seg unna.

Paulus
Han var en morder. Han holdt med dem som steinet Stefanus. Han forfulgte de kristne. Han kranglet så intenst med Barnabas at de måtte gå hver sin vei i tjenesten for en periode.

Jesus er synderes venn
Jeg er så glad for at Bibelen gir oss slike glimt inn i trosheltenes liv. For de forkynner for meg og for deg at Jesus er synderes venn! Du finner ingen steder at Jesus er syndens venn. Du finner bare advarsel og dom over baksnakkelse, menneskefrykt, egoisme, storhetstanker osv.

Men Jesus kan ikke få sagt det sterkt nok: Det var for syndere av alle sorter at han kom til jord, nettopp for å frelse dem fra deres synder.

Jesus kalles synd`res venn, Derfor kom nå til ham hen!
Ta imot hans nådebud, Han vil ingen støte ut!

Syng det om og om igjen: Jesus elsker synderen!
Bring det budskap til dem hen: Jesus han er synd`res venn.

Kjære sjel, frimodig vær, Kom til Jesus som du er!
Han deg renser i sitt blod Som for deg han flyte lot.
(SB nr.188)(Først publisert i februar 2014)

Ingen kommentarer: