lørdag 1. oktober 2016

Jesu blod renser fra all synd


I 2016 var det 200 år siden forkynneren Carl Olof Rosenius ble født. I denne tiende artikkelen med hans forkynnelse og hans liv, tar jeg med en andakt fra «Den lille husandaktsboken».

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1Joh 1:7)

Apostelen sier om Jesu blod at det renser oss fra all synd. Hva menes det med denne rensningen? Hjelper det oss til å bli rene? Nei, det renser oss fra all synd. Renser det oss fra lysten til å synde? Nei, det renser oss fra synden. Fra den åndelige søvnighetens og treghetens synd? Nei, bruk øynene! Fra all synd, sier han.

Og dette gjør blodet? Ja, nettopp blodet. Men lærer ikke Johannes selv at Ånden renser oss? Jo, men ikke i samme mening som når han sier at Guds Sønns blod renser oss.

Det er helt nødvendig at du forstår og tror hva blodet gjør, før du kan få noen åndens rensning. Hadde det her vært talt om hva Ånden gjør, ville rensningen ha vært kalt helliggjørelse. Men her tales det om blodet, forsoningsmidlet. Det er altså soningens renselse, skyldens utslettelse, det er tale om.

Det skulle gi liv og ånd i hjertet om du fikk nåde til å se hvorledes Guds Sønns blod alene renser oss fra all synd, slik at Gud selv sier: Dere er rene!

Først ble all verdens synder utslettet i Kristi død. Apostelen sier uttrykkelig at Kristus har forsonet oss med Gud, ved blodet. Derfor er Gud fullt ut tilfredsstilt, og hans sendebud kan bare si: La dere forlike med Gud. (2 Kor 5,19-20)

Men dernest følger også – og det er den egentlige hensikt med vår tekst – at hver og en som holder seg til Kristus – som lar seg tukte for synden, men holder seg til nådestolen og vandre i lyset – han er for blodets skyld alltid renset for alle sine synder innfor Guds øyne.

Alt det syndige og urene som fremdeles bor i ham, og daglig rører seg i tanker, ord og gjerninger, skal aldri bli tilregnet ham. For Guds øyne er han alltid ren ved blodets evig gjeldene forsoningskraft.


Fra: Den lille husandaktsboken, Lunde 1973


Ingen kommentarer: